> Filmtransport en -techniek NFF 2017

 

Filmtransport
De vertoningskopie dient uiterlijk vrijdag 1 september aanwezig te zijn bij het Nederlands Film Festival.

Omdat het NFF graag meewerkt aan vergroening van de filmsector, verzoeken we het DCP-bestand digitaal aan te leveren. In samenwerking met de andere Nederlandse filmfestivals is het NFF hiervoor het initiatief Filmfetch gestart. Half augustus ontvang je vanuit Filmfetch een persoonlijke link, waarmee de film digitaal over het internet geüpload kan worden naar het NFF. Wanneer deze transfer gelukt is, is het opsturen van een harde schijf niet meer nodig. 

Is de film niet af op 1 september, neem dan tijdig contact op met Nout Sengers. Is het niet mogelijk het bestand via Filmfetch aan te leveren, dan kan deze op USB-stick of harde schijf per aangetekende post of koerier verstuurd worden.

Verzendadres aangetekende post
Nederlands Film Festival
t.a.v. Nout Sengers
Postbus 1581
3500 BN Utrecht

Verzendadres koerier
Nederlands Film Festival
t.a.v. Nout Sengers
Vinkenburgstraat 19bis
3512 AA Utrecht

Geef op de vertoningskopie duidelijk een retouradres aan, binnen twee weken na het festival ontvang je de kopie op dit adres retour.

Voor vragen aangaande filmtransport kunt u contact opnemen met Nout Sengers via nout@filmfestival.nl of 030-2303800.

Filmtechniek
Tijdens het NFF wordt in alle zalen DCP vertoond. Daarnaast is in een aantal zalen ook vertoning op 35mm mogelijk. Niet geaccepteerd worden andere formaten zoals XD-cam, HD-cam SR, DV-cam, Digibeta, DVD, Blu-Ray en QuickTime bestanden. 

Is het niet mogelijk in een van de geaccepteerde formaten aan te leveren, neem dan zo snel mogelijk contact op met Nout Sengers.  

Met het inzenden van de vertoningskopie verklaar je bekend te zijn en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en specificaties. Neem bij twijfel of onduidelijkheid over de technische details contact op met het betrokken postproductiehuis of de postproductiecoördinator. 

Aanlevering op DCP

Aanleverspecificaties:

 • Wanneer u besluit om een harde schijf op te sturen, dient de schijf in ieder geval geformatteerd te zijn volgens de DCI / SMPTE standaard. Ondersteunde bestandsformaten zijn: EXT2 of EXT3. NTFS geformatteerde schijven worden niet geaccepteerd en zullen bij ontvangst direct geretourneerd worden. 
 • De encoding van de film dient geschikt te zijn voor vertoning op servers van het merk Doremi, type DCP2000. DCP 2-4k., DCP-IMB en tweede generatie servers en projectoren. 
 • De film dient direct te starten bij het afspelen en dus niet voorafgegaan door een startleader of countdown.
 • De DCP en KDM dienen te voldoen aan de naamgevingsconventies zoals deze vermeld worden in de DCI-norm (zie http://isdcf.com/dcnc/ voor een uitleg hiervan). Verkeerd genoemde DCP’s en KDM’s zijn na inladen niet te traceren en dus niet vertoonbaar. Verkeerd genoemde DCP’s of KDM’s zullen bij ontvangst direct geretourneerd worden.  
 • De DCP dient vooraf gecontroleerd te zijn. Neem hiervoor contact op met het postproductiehuis. Het NFF heeft niet de mogelijkheid om alle films volledig te controleren voorafgaand aan het festival. Als zich tijdens de vertoning een probleem voordoet, dat is veroorzaakt door een technisch mankement in het DCP, kan dit niet opgelost worden. 
 • Alle projectoren in het festival zijn ingeregeld volgens de DCI-norm. Het NFF kan hier geen aanpassingen in maken. Zaken als kleur, keystone en dergelijke kunnen dan ook niet worden aangepast voor de vertoning.

KDM’s:
Op DCP aangeleverde titels dienen non-encrypted te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dienen de titels vergezeld te worden door een DKDM of KDM voor iedere server van het festival. De (D)KDM’s moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • De film is vrij vertoonbaar vanaf maandag 11 september t/m zondag 1 oktober 2017 zonder beperkingen. 
 • Voor iedere zaal waarin het festival films vertoont, dient een KDM met unieke bestandsnaam aangeleverd te worden.
 • Voor iedere server die het festival inzet als reserve dan wel ten behoeve van controle van DCP's dient een KDM aangeleverd te worden. Deze KDM’s moeten voorzien zijn van een onderscheidende naam.
 • DKDM’S of KDM's dienen los ingezonden te worden naar kdm@filmfestival.nl, met in één mailbericht alle benodigde KDM's per titel. 
 • Wanneer voor meerdere titels KDM’s aangeleverd moeten worden dient dit in verschillende mails te gebeuren (1 mail per titel). 
 • Een lijst met serienummers van de door het Nederlands Film Festival gebruikte servers vindt u binnenkort hier.
 • De KDM’s dienen uiterlijk vrijdag 8 september in het bezit te zijn van het Nederlands Film Festival.

Voldoet je DCP of KDM niet aan bovenstaande specificaties, neem dan contact op met het NFF. Het NFF draagt geen verantwoordelijkheid voor foutief aangeleverde DCP’s en KDM’s. Verkeerd aangeleverde materialen zullen geweigerd en geretourneerd worden. De verantwoordelijkheid voor de tijdige aanlevering van correct aangemaakte DCP of KDM ligt bij de filmmaker.  

Neem voor vragen aangaande filmtechniek contact op met Frank van der Horst via 
frank@filmfestival.nl of 030-2303800.