Mbo

Het NFF komt naar het middel­baar beroep­son­der­wijs met de inspir­erende work­shop Social Media Stories en de leukste Neder­landse films en toeganke­lijk lesma­te­riaal voor alle mbo-leerjaren.

Jongeren vertellen op social media meer dan ooit verhalen via beeld. Waarom leren zij dan niet stan­daard over film op school? Het NFF daagt alle leraren van Neder­land uit om daar veran­dering in te brengen. Zo leert de jeugd om beeld­ver­halen te begri­jpen en maken, voor het heden én de toekomst.

Programma

NFF21 Educatie gesloten mbo

Gesloten: NFF Filmver­toning in de klas

Met het NFF Educatiepro­gramma voor het mbo creëer je een echte NFF-bioscoop ervaring. Je kiest een film aanslui­tend bij de belev­ingswereld van je studenten. Bij de film ontvang je een bijbe­horend lespakket dat inspeelt op de thematiek van de film en de basis­principes van Filmeducatie.

NFF Utrecht Social Media Stories Ramon Mangold

Gesloten: Social Media Stories — Uitverkocht

Met Social Media Stories worden mbo-studenten in een work­shop uitgedaagd om een online digi­taal verhaal voor social media te ontwikkelen, onder leiding van profes­sionele makers. Met behulp van social media-apps en vanuit een concrete opdracht werken studenten in kleine groepjes aan hun eigen online verhaal.

Dit programma is uitverkocht voor 2021.

NFF Thuis foto Momenttom

Meld je aan

Schrijf je in

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte