Ga naar inhoud

Privacy statement

In dit Privacy Statement laten wij, Stichting Nederlands Film Festival (afgekort NFF), jou weten welke gegevens we van je verzamelen en waarom we dit doen. Dit Privacy Statement kan gewijzigd worden zodra er veranderingen plaatsvinden in de gegevens die het NFF verzamelt.

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2023.

Het NFF raadpleegt en verwerkt alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de realisatie van een specifiek en vooraf vastgesteld doel, deze doelen vind je in dit Privacy Statement. Het NFF bewaart persoonsgegevens die hij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Het NFF zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens in zijn bezit.

Persoonsgegevens worden door het NFF niet aan derden verstrekt, behalve aan de verwerkers die door het NFF zijn ingeschakeld voor het leveren van een dienst, de website of een applicatie en daarop aangeboden faciliteiten zoals het kopen van tickets. De verwerkers van het NFF mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan het NFF verwerken. In andere gevallen verstrekt NFF je persoonsgegevens dus niet zonder toestemming aan derden, tenzij de wet ons daartoe verplicht.

Google Analytics/Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager, webanalyse-tools van Google. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we de website optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een bepaalde bezochte pagina een error opleverde. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google Tag Manager maakt het tevens mogelijk om encrypted gegevens met betrekking tot bezoekgedrag van de website met Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook en Twitter.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren, zodat je bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de websites of applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de websites of applicaties terugsturen. De cookies die via deze website of applicatie worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Bekijk daarvoor de handleiding van je browser. Je kunt de cookies ook weigeren via onze cookie consent. Houd er wel rekening mee dat onze website niet optimaal werkt wanneer je cookies hebt uitgeschakeld. Het is nodig om cookies in te schakelen als je Mijn NFF wilt gebruiken en/of iets wilt kopen. Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing-acties zijn niet het gevolg van cookies; cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op. Wil je je cookie-toestemming wijzigen? Klik hier.

Webwinkel en Mijn NFF

Wanneer je een product of dienst online bij ons afneemt slaan wij de geleverde gegevens op. Deze gegevens gebruiken wij om bezoekers te informeren over de producten en diensten van NFF, het product of de dienst goed af te leveren, servicemailings te versturen en om eventuele veranderingen in het programma goed aan je door te geven. Daarnaast attenderen wij je op gerelateerde programmering in de toekomst. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden voor statistische, analyse-, profilerings- en onderzoeksdoeleinden.

Daarnaast kunnen in sommige gevallen, na jouw toestemming, je bij ons bekende gegevens worden verstrekt aan de medeorganisator van het specifieke evenement waarvoor jij tickets hebt gekocht. Deze medeorganisator kan contact met je opnemen over hun producten en diensten en het uitvoeren van data-analyses en klanttevredenheidsonderzoeken.

E-mail

Op de website kun je je inschrijven voor nieuwsbrieven. Deze gegevens gebruiken we alleen om de nieuwsbrieven juist af te leveren. Wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief van NFF, wordt in elke nieuwsbrief de mogelijkheid aangeboden om je af te melden. Hetzelfde geldt voor persberichten van het NFF.

Wanneer je eerder tickets heb gekocht, of een relatie bent van het NFF, kunnen je gegevens gebruikt worden voor marketingactiviteiten (al dan niet met behulp van profilering) van NFF, in het bijzonder om bezoekers te kunnen informeren over NFF, de voorstellingen waarvoor NFF kaarten verkoopt en om deze informatie op de bezoekers af te stemmen. Relaties kunnen een mail ontvangen met informatie over zakelijke mogelijkheden met NFF.

Formulieren

Gegevens met betrekking tot het inschrijven van producties voor het festival worden verzameld via webformulieren. Hetzelfde geldt voor accreditaties. De persoonsgegevens worden gebruikt om producties te selecteren voor het festival, de inschrijver over het selectieproces op de hoogte te houden en om accreditaties in orde te maken. Enkel de namen van de ingevulde credits van geselecteerde producties worden vervolgens gepubliceerd in het NFF Filmarchief. De contactgegevens worden ook gebruikt om je de komende jaren te attenderen op de mogelijkheid tot inschrijving. Bovendien worden gegevens verzameld om gastenlijsten samen te stellen. Ook voor de registratie van de stemmers van het Academysysteem, donateurs en het Publieksonderzoek worden formulieren gebruikt om gegevens te verwerken. In sommige gevallen wordt een formulier gebruikt om aanmeldingen of bezoekers van een evenement te registreren.

Persoonlijke uitnodiging

Voor geselecteerde evenementen van het NFF kun je een persoonlijke uitnodiging ontvangen (bijvoorbeeld voor de officiële openingsavond en het Gouden Kalveren Gala). De gegevens die ingevuld worden, worden gebruikt om de aan-/afmelding goed te registreren en te verwerken. Als NFF voor dit doel uw gegevens via bijvoorbeeld een distributeur of producent ontvangt, sluit het NFF een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij af.

Premières

Uw gegevens worden verwerkt om de uitnodiging te kunnen sturen en toegang tot het festival te organiseren en controleren. Wij, de Stichting NFF namens producenten en distributeurs, zijn verwerker van uw contactgegevens, waarmee wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan. Deze gegevens krijgen wij hiervoor langs veilige route aangeleverd door de producenten en distributeurs, zij zijn verantwoordelijk voor deze verwerking. Zij beroepen zich hierbij op het Gerechtvaardigd belang, namelijk het door middel van uitnodiging betrekken van hun belangrijkste relaties bij het belangrijkste festival voor de Nederlandse film. Uitsluitend uw naam, mailadres en telefoonnummer worden door ons verwerkt voor dit doel. Naast deze gegevens wordt, uitsluitend wat daarvoor nodig is, met de locatiemanager informatie gedeeld indien bijzondere maatregelen rond uw bezoek vereist zijn. In de verwerking wordt dataminimalisatie toegepast, waardoor wij uitsluitend vastleggen wat nodig is om ons werk goed te kunnen doen. Met de gegevens wordt zo discreet mogelijk omgegaan, inclusief veilige overdracht, beperkte toegang, veilige technische omgeving voor opslag en verwerking en zorgvuldige inrichting en uitvoering van de verwerking. De gegevens worden door ons bewaard om u persoonlijk te kunnen bereiken wanneer dit nodig is, ze worden na uiterlijk zeven jaar vernietigd, of eerder wanneer u daarom verzoekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het contact vanuit ons met u als relatie of gast en worden niet gedeeld met anderen, tenzij dit een wettelijke plicht is. Ook komen de gegevens niet buiten de EU terecht. Wanneer u nog vragen, wensen of bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u die via de mail stellen aan Fanny Nanlohy via info@filmfestival.nl, onze Functionaris Gegevensbescherming.​

Gouden Kalf-winnaars

Namen en e-mailadressen van Gouden Kalf-winnaars worden gedeeld met de DAFF (Dutch Academy for Film). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om winnaars persoonlijk uit te nodigen voor een kosteloos DAFF-lidmaatschap voor één jaar. De DAFF is de verwerker van deze gegevens. Zij gaan hier zo zorgvuldig mogelijk mee om. De gegevens worden via een beveiligde route gedeeld en na verwerking weer door de DAFF verwijderd.

App

NFF is eigenaar van de mobiele app De Nederlandse Filmroute. De app is het hele jaar door beschikbaar voor Android en iOS en te downloaden via filmfestival.nl/filmroute. Via de app worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Vacatures

Het NFF ontvangt gegevens van kandidaten voor vacatures. Deze gegevens worden enkel gebruikt om het sollicitatieproces goed te laten verlopen. Wanneer er de behoefte is om de gegevens langer te bewaren voor latere vacatures wordt hier altijd toestemming voor gevraagd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en applicaties van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website het Privacy Statement van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Klantenservice

Om zo snel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden van bezoekers, gebruiken we Trengo. De persoonsgegevens die we hiervoor ontvangen gebruiken we enkel met het doel vragen te beantwoorden of te reageren op feedback.

Social Media

NFF is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact met ons opneemt, maken we gebruik van je gegevens om:

  • vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
  • ​contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van NFF.

Inzage en correctie verzamelde gegevens

Als je vragen over het Privacy Statement hebt, wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben en hoe we deze gebruiken, deze wilt wijzigen of bezwaar wilt maken, kun je via info@filmfestival.nl contact met ons opnemen.

Stichting Nederlands Film Festival
Postbus 1581
3500 BN Utrecht