Word dona­teur

Word dona­teur en steun het Neder­lands Film Festival. Elk bedrag, groot of klein maakt het verschil. Met jouw steun kunnen we jaar­lijks de beste (film)producties van eigen bodem blijven vertonen en belonen, een ontmoet­ingsplek bieden voor film­makers en publiek, filme­d­u­catie mogelijk maken via oplei­dingen en scholen, talen­ton­twik­keling stim­uleren en nog veel meer!


Alle infor­matie over voordelig schenken op een rij

Gouden Kalf

Peri­odieke schenking

Doneren met belast­ingvo­ordeel? Zet je donatie om in een zoge­naamde peri­odieke schenking voor vijf jaar, dan maak je meteen gebruik van belast­ingvo­ordeel via de Geefwet. Het is niet nodig om een schenking vast te laten leggen door een notaris. Dit gaat inmid­dels heel eenvoudig via een schenkingsovereenkomst.

Om van dit fiscale voordeel gebruik te maken, mail je het inge­vulde formulier naar donateurs@​filmfestival.​nl. Na het verw­erken van de schenking sturen we een door ons ondertek­ende kopie van deze overeenkomst per e‑mail retour. Heb je hulp nodig bij het invullen van het formulier of heb je vragen over peri­odiek schenken? Neem contact met ons op via boven­staand mailadres of bel 030 – 230 3800.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte