Voort­gezet onderwijs

Het NFF komt naar de middel­bare school! Stim­uleer makers in de dop om hun film­skills naar een hoger plan te tillen met het Junior Gouden Kalv­eren Gala, of duik met je leer­lingen in de nieuwste en leukste festi­val­films met inspir­erend en toeganke­lijk lesma­te­riaal voor alle leer­jaren en niveaus.

Jongeren vertellen op social media meer dan ooit verhalen via beeld. Waarom leren zij dan niet stan­daard over film op school? Het NFF daagt alle leraren van Neder­land uit om daar veran­dering in te brengen. Zo leert de jeugd om beeld­ver­halen te begri­jpen en maken, voor het heden én de toekomst.

Programma

NFF21 Educatie gesloten

Gesloten: NFF Filmver­toning in de klas

Met het NFF Educatiepro­gramma voor het voort­gezet onder­wijs creëer je een echte NFF-bioscoop ervaring. Je kiest een film aanslui­tend bij leer­doelen en het leer­jaar van je leer­lingen. Bij de film ontvang je een bijbe­horend lespakket dat inspeelt op de thematiek van de film en de basis­principes van Filme­d­u­catie. Met de NFF Filmkit trans­formeer je het vertrouwde klaslokaal om tot een feestelijke film­fes­ti­val­lo­catie: een uitje naar de bios zonder reis­tijd, en weinig tot geen voor­berei­d­ingstijd. Zelf een mini film­fes­tival organ­is­eren op school wordt zo kinderspel!

Educatie VO workshop junior GK


Gesloten: Work­shop Junior Gouden Kalveren

GalaS­tream­ing­plat­forms als Netflix en Vide­oland hebben geen geheimen meer voor jongeren en door social media als Insta­gram en TikTok delen zij ook dagelijks hun eigen verhalen via beeld. Sinds de start van de pandemie is de rol van video alleen maar groter geworden en uitge­groeid tot het meest gebruikte medium. Met het Junior Gouden Kalv­eren Gala kunnen de makers in de dop hun dagelijkse film- en story­tellingskills tot een hoger niveau brengen.

NFF Thuis foto Momenttom

Meld je aan

Schrijf je in

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte