Steun NFF

Het Neder­lands Film Festival kan niet bestaan zonder steun van dona­teurs, vrijwilligers, part­ners en alle andere financiers. Dankzij hen kunnen we jaar­lijks een succesvol film­fes­tival organ­is­eren, waarmee we de Neder­landse film- en beeld­cul­tuur in al haar facetten vieren. We waarderen alle bijdragen aan het NFF: van kleine gebaren tot grootse samen­werkingen. Hoe steun jij het NFF? Kijk hieronder en kies welke vorm van steunen bij jou of jouw organ­isatie past.

Nalaten en schenken

Steun parti­c­ulier

Word dona­teur of neem jouw gift aan NFF op in je testa­ment. Dankzij jouw steun kunnen we het festival blijven organiseren.

Steun NFF

Eenma­lige bijdrage

Je kunt NFF ook steunen met een eenma­lige bijdrage via Tikkie. Het bedrag mag je zelf bepalen, wij zijn blij met zowel grote als kleine donaties!
Huidige partners

Part­ners

Met de vele duizenden bezoekers en de enorme media-aandacht die het genereert, is het NFF een uniek plat­form voor merken en bedri­jven om zich te profil­eren, relaties te versterken en maatschap­pelijke betrokken­heid te tonen.

NFF Ondernemersclub

Zake­lijk

De NFF Onderne­mers Club is al meer dan vijf­tien jaar trotse ambas­sadeur van het Neder­lands Film Festival! Leden prof­iteren van de voordelen die de NFF Onderne­mer­sclub te bieden heeft op het gebied van samen­werken, netwerken, relatiemar­keting en toegang tot exclusieve evenementen. 

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte