NFF Extended

NFF Extended is het verbindende plat­form van het Neder­lands Film Festival, bedoeld om iedereen in de sector jaar­rond te informeren én te inspir­eren door bijeenkom­sten over rele­vante, actuele en urgente onderwerpen. 

De vorm waarin en de locatie waar deze bijeenkom­sten gehouden worden, zijn afhanke­lijk van de inhoud en het doel van de betr­e­f­fende bijeenkomst. NFF Extended wordt geor­gan­iseerd in afstem­ming met (branche)organisaties in het kader van de versterking van de arbei­ds­mark­t­positie van film­pro­fes­sionals. NFF Extended wordt onder­s­teund door het Neder­lands Film­fonds en Eye Filmmuseum.

De eerst volgende NFF Extended bijeenkomst vindt plaats in december 2021. Diverse av-profes­sionals gaan het gesprek aan over talen­ton­twik­keling in de Neder­landse av-sector. Meld je aan voor de NFF Profes­sionals Nieuws­brief en ontvang als eerste de laatste updates over NFF Extended.

Nieuwsbrief voor Professionals

Blijf op de hoogte van het laatste NFF Professionals nieuws.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte