FAQ Academysysteem 2017

 

Is er verschil tussen selectie voor festivalvertoning en deelname aan de L'OR Gouden Kalf Competitie?
Indien een speelfilm of lange documentaire voldoet aan de voorwaarden kan hij deelnemen aan de L'OR Gouden Kalf Competitie. Hierbij wordt geen voorselectie gemaakt door het NFF. De programmacommissie van het festival maakt wel een selectie voor vertoning op het festival, dus deelname aan de L'OR Gouden Kalf Competitie betekent niet automatisch vertoning op het festival. 

Welke films kunnen (buiten het Academysysteem) worden aangemeld voor festivalvertoning? 
Alle films die vertoningsgereed zijn gekomen na 1 juni 2016, ongeacht of ze wel of geen release of openbare vertoning hebben gehad. Films mogen niet eerder zijn aangeboden voor deelname aan het NFF.

Welke films komen kunnen worden aangemeld voor de L'OR Gouden Kalf Competitie?
1.) Voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017 volgens het Academysysteem:
• Speelfilms (70 minuten of langer) die tussen 1 juni 2016 en 15 juli 2017 de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en voor de start van het Nederlands Film Festival 2017 (20 september) gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen.
• Lange documentaires (70 minuten en langer) die in deze lengte en vorm tussen 1 juni 2016 en de start van het Nederlands Film Festival 2017 (20 september) ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad, of uitgezonden zijn door een landelijke omroep, of een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn hebben gehad. 

Speelfilms die na 15 juli 2017 hun première beleven en speelfilms en lange documentaires die tijdens het NFF 2017 in première gaan, komen niet in aanmerking voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017. Deze kunnen ingediend worden voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2018. 

2.) Voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017 gekozen door onafhankelijke jury’s:
• Korte documentaires
• Korte films 
• Televisiedrama  
• Interactieve projecten

Hoe kunnen speelfilms en lange documentaires worden aangemeld voor de L'OR Gouden Kalf Competitie?
Een film kan worden aangemeld voor de L'OR Gouden Kalf Competitie 2017 door inschrijving voor het Nederlands Film Festival middels: 
• het invullen van het online inschrijfformulier 
• het uploaden van stills en de film

Welke prijzen worden door middel van het Academysysteem bepaald?
• Beste Film 
• Beste Lange Documentaire 
• Beste Regie 
• Beste Scenario 
• Beste Acteur 
• Beste Actrice 
• Beste Mannelijke Bijrol 
• Beste Vrouwelijke Bijrol 
• Beste Camera 
• Beste Production Design 
• Beste Montage 
• Beste Sound Design 
• Beste Muziek 

Welke prijzen worden door middel van het Jurysysteem bepaald?
• Beste Korte Film
• Beste Korte Documentaire
• Beste Televisiedrama
• Beste Acteur Televisiedrama
• Beste Actrice Televisiedrama
• Beste Interactive

Wie komt in aanmerking voor een Gouden Kalf?
Films, crew en cast komen in aanmerking voor een Gouden Kalf als ze door de inschrijver (producent) zijn aangemeld op het inschrijfformulier. De inschrijver bepaalt in welke prijscategorie de persoon wordt ingedeeld. De credit waarin een persoon bij inschrijving is geplaatst, is bindend voor de prijscategorie waarvoor hij/zij in aanmerking komt. Bijvoorbeeld: alleen acteurs die als hoofdrol zijn ingeschreven komen in aanmerking voor het Gouden Kalf voor Beste Acteur.

Wie mag stemmen op de Gouden Kalveren?
Stemrecht hebben:
• Leden van de Dutch Academy For Film
• Gouden Kalf winnaars in de prijscategorieën van speelfilm, lange documentaire, korte documentaire, korte film, televisiedrama en interactive; en winnaars van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur/Cultuurprijs. 
• Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van A-filmfestivals, aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA's, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire. 
Stemmen kan alleen als de stemgerechtigde heeft bevestigd gebruik te willen maken van zijn/haar stemrecht.

Hoe verloopt de stemprocedure? 
Stemmen gebeurt via een online stemsysteem waarvoor de stemmers een persoonlijke inloggegevens krijgen. Stemmen gebeurt in een beveiligde omgeving en de persoonlijke stemmen worden niet openbaar gemaakt. 

Er zijn twee stemrondes: 
In stemronde 1 worden de nominaties bepaald. Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de prijscategorieën die daaraan verbonden zijn. De stemperiode loopt van 15 juni 2017 tot en met 15 augustus 2017. 

In stemronde 2 worden de winnaars bepaald. Alle stemmers kunnen stemmen op de genomineerden van alle dertien prijscategorieën. De stemperiode loopt van 5 september 2017 tot en met 24 september 2017.

Welke sectie stemt op welke prijscategorie?
In de eerste stemronde brengt men binnen het vakgebied van de eigen sectie zijn/haar stem uit in de bijbehorende categorie: 
• Productie: stemt voor Beste Film
• Regie: stemt voor Beste Regie
• Documentaire: stemt voor Beste Documentaire
• Production Design: stemt voor Beste Production Design
• Camera / VFX: stemt voor Beste Camera
• Scenario: stemt voor Beste Scenario

Binnen een aantal secties stemmen de stemmers voor meerdere prijscategorieën: 
• Acteren: stemt voor Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Mannelijke Bijrol en Beste Vrouwelijke Bijrol
• Postproductie: stemt voor Beste Montage, Beste Muziek en Beste Sound Design.

In de tweede stemronde kiezen alle stemmers in alle dertien prijscategorieën een winnaar.  Kijk hier voor een schematische weergave van de stemprocedure.

Welke secties stemmen op speelfilm, welke op documentaire en welke op allebei?
In de eerste stemronde: 
Speelfilm: de secties Productie, Regie, Scenario, Production Design, Acteren 
Documentaire: de sectie Documentaire 
Speelfilm en documentaire: de secties Camera / VFX en Postproductie 

In de tweede stemronde: 
Speelfilm en documentaire: Alle secties stemmen op zowel de genomineerde speelfilms als documentaires.  Kijk hier voor een schematische weergave van de stemprocedure. 

Hoe kunnen stemmers de films bekijken?
Stemmers kunnen alleen films bekijken die zijn ingeschreven bij het NFF.
Elke stemmer krijgt toegang tot het online Academy viewingsysteem. In een beveiligde omgeving worden per stemronde de aangemelde speelfilms en lange documentaires beschikbaar gesteld.

Hoe worden de online screeners beveiligd? 
Films worden in een beveiligde omgeving afgespeeld en worden bij het afspelen altijd voorzien van een persoonlijk watermerk. Toegang tot het videoplatform wordt verschaft middels persoonlijke inloggegevens.