Gouden Kalf winnaar

Vakprijs Muziek (1990)
Loek Dikker