Visueel portret van de collectie van het Rijksmu­seum in Amsterdam. Regis­seur zocht naar de onortho­doxe manier om de schoonheid, omvang en stof­fe­lijkheid van de enorme collectie in beeld te brengen.
Schatkamer Rijksmu­seum is een visueel portret van de collectie van het Rijksmu­seum in Amsterdam. Regis­seur Peter Delpeut zocht naar de onortho­doxe manier om de schoonheid, omvang en stof­fe­lijkheid van de enorme collectie in beeld te brengen. Hij maakte daar­voor handig gebruik van de gecom­pliceerde logistiek van het museum. Een keur aan voor­w­erpen wordt getoond, niet in verstilde glorie in vitrine, maar terwijl zij door de medew­erkers van het museum worden behan­deld: vervoerd, schoonge­maakt, gerestau­reerd, gefo­tografeerd, opge­hangen enzovoort. Behalve dat de film daar­door een uitzon­der­lijk rijk kijk­spel wordt, biedt het de kijker de zeldzame ervaring van de tast­baarheid, kost­baarheid en breek­baarheid van al die schatten.

Credits

Set geluid
Productiebedrijf
IDTV Docs
Omroep
AVRO TV
Distributie
RNTV

Titel: Schatkamer Rijksmuseum
Jaar: 2000
Duur : 48 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2000

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01