Toeganke­lijkheid

Het motto luidt: iedereen is welkom op het festival! Om het festival voor zoveel mogelijk bezoekers toeganke­lijk te maken, richten we het festival rolstoelvrien­delijk in, maken we gebruik van gebar­en­tolken bij Q&A’s én worden iedere dag films vertoond met Neder­landse of Engelse onder­titeling. Daar­naast is er voor veel films ook audiode­scriptie beschikbaar.

English

We believe everyone should feel welcome to visit our festival. There­fore we offer multiple movies with English subti­tles. You can find the list of movies below. Want to know more about our programme? Please visit our English webpages.

Toeganke­lijkheid van de festivallocaties

Alle festi­val­lo­caties van het NFF zijn rolstoelvrien­delijk. Op onze hoofd-locatie Kinepolis Jaar­beurs zijn de rolstoelplekken in de volgende zalen gepositioneerd: 

  • Zaal 1, 2 en 3: Rolstoelplekken bovenin de zaal
  • Zaal 7, 8, 11, 12, 13 en 14: Rolstoelplekken onderin de zaal

Wil je meer weten over de toeganke­lijkheid of bereik­baarheid van de verschil­lende festi­val­lo­caties? Neem dan contact op met de desbe­tr­e­f­fende locatie.

Films met ondertiteling

Het Neder­lands Film Festival biedt een rijk aanbod aan films met Neder­landse onder­titeling, geschikt voor slechthorenden en Engelse onder­titeling, ook geschikt voor bezoekers die de Neder­landse taal niet machtig zijn. Voor het overzicht van Engels onder­titelde films, ga naar boven ^

Gebar­en­tolk bij Q&A’s

Na afloop van de film bieden we bij een aantal Q&A’s ook een gebar­en­tolk aan. 

Subcatch

Subcatch is de app die beschrijft wat je niet hoort. Naast dat we verschil­lende films vertonen met geïn­te­greerde audi­tieve onder­titeling, biedt deze app bij andere speelfilms en docu­men­taires onder­titeling voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Hoe werkt het?

Installeer de app op je smart­phone of tablet. Selecteer de film die je gaat kijken en down­load de bijbe­horende onder­titeling. Kies afspelen’ zodra de film begint. Subcatch zorgt ervoor dat de onder­titeling precies gelijk loopt met wat er in beeld te zien is.

Meer infor­matie over Subcatch vind je via: www​.subcatch​.nl

Films met audiodescriptie

Een stem beschrijft via de app Earcatch tussen de dialogen door wat er in beeld te zien is. Zo is het verhaal veel beter te volgen voor mensen die slechtziend of blind zijn. Bij verschil­lende speelfilms, docu­men­taires en series die tijdens het festival te zien zijn, is op deze manier audiode­scriptie beschik­baar. Via je koptele­foon beschrijft een stem wat er in beeld gebeurt. Elementen die beschreven worden zijn bijvoor­beeld person­ages, gezicht­suit­drukkingen, plaats­bepaling en ontwik­kelingen in de verhaallijn.

Hoe werkt het?

Installeer de app op je smart­phone of tablet. Selecteer de film of serie die je gaat kijken en down­load de bijbe­horende audiode­scriptie. Zet je koptele­foon op en kies afspelen’ zodra de film of serie begint. Earcatch zorgt ervoor dat de audiode­scriptie precies gelijk loopt met wat er in beeld te zien is.

Meer infor­matie over Eercatch vind je via: www​.earcatch​.nl

Dom

Plan je bezoek

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte