Ga naar inhoud

Duurzaamheid

Het NFF voert zijn visie uit met aandacht en zorg voor menselijke gezondheid, dierlijk welzijn en duurzaamheid.

Bewustwording en uitvoering gaan daarbij hand in hand. We informeren en inspireren onze bezoekers door themaprogramma’s en in de toekomst klimaatneutrale premières te organiseren waarbij deskundige partijen (zoals Film for Future) en politici aanwezig zijn. We werken samen met partners en sponsoren die eveneens streven naar een duurzame wereld. Achter de schermen voeren we een nulmeting uit om op basis van de resultaten aan de slag te gaan. We trainen onze medewerkers en maken keuzes aan de hand van de R-ladder. Dat betekent o.a. dat we materialen zoveel mogelijk hergebruiken, milieuvriendelijk reizen en onze horeca vegan inrichten. We hebben een greenteam en roadmap voor meer duurzaamheid. We vragen samenwerkende partners ook naar duurzame maatregelen die zij nemen en we delen kennis en ervaring met andere festivals en evenementen.

NFF 2023 Persfoto Swapfiets Persbericht Swapfiets 3 Samenwerking met Swapfiets in 2023

De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. De R-ladder heeft 6 tredes (R1 tot en met R6) die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Strategieën hoger op de ladder, besparen meer grondstoffen. Hoe hoger een strategie op de R-ladder staat, hoe meer circulair de strategie is. Waarbij R1 de hoogste trede is. Het NFF werkt toe naar een steeds duurzamere organisatie door elk jaar nieuwe doelen op de R-ladder te stellen. Hieronder vindt u voorbeelden van de treden R1 tot R6.

Kan het duurzamer?

Dat is een afweging die we maken bij elke keuze die we maken.

Sosha Duysker wijst naar links

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor een van onze nieuwsbrieven!