Op een oude varkens­boerderij, inges­loten door glooiende akkers, heeft een boer de verslaafde Dennis opgenomen. Een etmaal uit een geïsoleerd bestaan vol verwar­ring en vervreemding.
Dit expres­sion­is­tische portret toont wat schuilt achter de alledaagsheid van een jonge boer en de aan amfe­t­a­mine verslaafde Dennis. De boer voedert zijn varkens en Dennis voedt stiekem zijn verslaving. Om niet wegges­tuurd te worden, helpt hij waar nodig is. Bijvoor­beeld door bij het castr­eren van de biggen de bloe­dende dieren vast te houden. s Nachts trekken beiden zich terug in vreemde duis­ternis. De een speelt met een wonder­lijke instal­latie, de ander glijdt in een futur­is­tische psychose. Tot een nieuwe dag aanbreekt.

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Sound Design
Production Design
Kostuumontwerp

Titel: KORT! - Jouw mooie rubberbrein
Jaar: 2019
Duur : 11 minuten
Categorie: Korte Film
Editie: NFF 2019

DramaGezondheid

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01