Neder­lands Film Festival presen­teert NFF Talent Weekend in december

Het Neder­lands Film Festival viert graag het werk van geves­tigde makers, maar zet ook de spot­light op de nieuwste lichting film­talent. De jaar­lijkse NFF Talentdag en de NFF Studen­ten­com­petitie vinden niet plaats in september maar zijn samengevoegd tot het NFF Talent Weekend op 12 en 13 december. Op zaterdag en zondag vinden de filmver­toningen plaats en de inter­ac­tieve verhalen die meedingen naar de Talent Awards van de NFF Studen­ten­com­petitie. Zondag 13 december staat alles in het teken van ontmoetingen. Begin­nend film­talent maakt kennis met profes­sionals tijdens de Talent Speed­dates en presen­teert of vraagt hen om advies op hun nieuwe film­plan tijdens de Talent Feed­back sessies. Inschri­jven voor het NFF Talent Weekend kan hier.


Het NFF Talent Weekend is geïni­tieerd omdat afstudeer­pro­jecten vertraging hebben opgelopen door de corona-maatregelen. De verplaatsing biedt studenten voldoende tijd om hun afstudeer­film of nieuwe project in te schri­jven voor de NFF Studen­ten­com­petitie, het hoogtepunt van het NFF Talent Weekend. De dead­line voor inschri­jving is 1 oktober 2020. Binnen de NFF Studen­ten­com­petitie zijn drie prijzen te winnen: de Pathé Tuschinski Award voor de beste film, de Fentener van Vlissingen Fonds Award voor de meest onder­schei­dende prestatie van een crewlid en een Award namens de Neder­landse Audio­vi­suele Produ­centen Alliantie voor de beste produ­cent. Daar­naast reikt het Neder­lands Film­fonds op zondag 13 september tijdens de Talent Award Cere­monie ook Wild­cards uit waarmee zes nieuwe makers elk een bijdrage van 50.000 euro ontvangen om een nieuwe productie te realis­eren. Meer infor­matie over NFF Talent De 40e editie van het Neder­lands Film Festival vindt dit jaar plaats in hybride vorm; online en op locatie, van 25 september tot en met 3 oktober.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01