Neder­lands Film Festival en Illus­tratie Biën­nale presen­teren Affiche Art voor Film

Het Neder­lands Film Festival bestaat dit jaar 40 jaar. Speciaal voor deze feestelijke jubileumeditie heeft de Illus­tratie Biën­nale elf illus­tra­toren uitgen­odigd om een filmaf­fiche te ontwerpen. De illus­tra­toren hebben een persoon­lijke keuze gemaakt uit films die in de afgelopen vier decennia zijn bekroond met een Gouden Kalf. De expositie Affiche Art voor Film wordt gelanceerd in aanloop naar het filmfestival.

De illus­tra­toren die zich hebben laten uitdagen zijn: Roxy van Bemmel, Ikram El Messaoudi, Ben Gijse­mans, Jan Hamstra, Suzan Hijink, Joren Joshua, Nanne Meulendijks, Hedy Tjin, Andrew Tseng, Wyne Veen en Ralph Zabel. De affiches zijn geïn­spireerd op onder meer Het zakmes (1992, Ben Sombo­gaart), Borgman (2013, Alex van Warmerdam) en De kinderen van juf Kiet (2016, Petra en Peter Lataster). Het zijn keuzes uit Gouden Kalf-winnaars in de cate­gorieën Beste Film, Beste Regie en Beste Lange Docu­men­taire. De nieuwe filmaf­fiches zijn vanaf 18 september in het Utrechtse straat­beeld te bewon­deren. Bij de opening van de straa­t­ex­positie wordt een speciale publi­catie gepre­sen­teerd met daarin het overzicht van alle werken en een verslag van het maakproces. De films die bij de affiches horen worden vertoond in een speciaal online film­pro­gramma tijdens de hybride editie van het Neder­lands Film Festival van 25 september t/​m 3 oktober 2020.
1 + 1 = 11
Het Neder­lands Film Festival en de Illus­tratie Biën­nale brengen geza­men­lijk de kracht van story­telling via films en illus­traties voor het voetlicht. Doreen Boonekamp, Alge­meen Directeur a.i. van het Neder­lands Film Festival: Jaar­lijks legt het NFF dwarsver­banden met andere kunst­dis­ci­plines op zoek naar nieuwe vormen en andere perspec­tieven op de filmkunst. Met de Illus­tratie Biën­nale brengen we een nieuwe, unieke visie van illus­tra­toren op opval­lende films uit de afgelopen vier decennia.” Marlies Visser, oprichter van de Illus­tratie Biën­nale: Hoe vertaal je een complete film naar één enkel beeld? Een illus­tratie biedt onbeperkte mogelijkheden. De illus­trator kan met een nieuw beeld de kern van een verhaal raken, bijvoor­beeld met een portret van een personage, of juist met een veelzeggend detail of een sfeer­beeld van de film. Op het NFF kunnen we de kracht van de illus­tratie tonen.” Beeld: work-progres-beeld van Ikram El Messaoudi voor de docu­men­taire De kinderen van juf Kiet.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte