Ga naar inhoud

Inclusiviteit in de Nederlandse film

De maatschappij verandert, net als de opvattingen over wat gepast of ongepast is. Termen als cultureel toe-eigenen en artistieke vrijheid komen veel voor in dit debat. Hoe gaat de Nederlandse audiovisuele sector om met zulke thema's? Kun je in opspraak geraakt beeldmateriaal simpelweg wissen of aanpassen en weer doorgaan zonder enige context te geven? En in hoeverre kun je een geschiedenis, of een verhaal dat niet het jouwe is gebruiken, verfilmen of vertolken naar eigen inzicht? Tijdens het festival in september organiseert NFF sessies over dit onderwerp. Daarnaast vind je op deze pagina dossiers en nieuws.

Dossiers & nieuws

Oprichtingstichtingkleur

Stichting KLEUR in film en tv opgericht

Het doel van de stichting is het aanjagen van beleid en het organiseren van activiteiten, ook in samenwerking met andere professionals en instellingen binnen en buiten de Nederlandse televisie- en filmindustrie, om te komen tot meer diversiteit en inclusiviteit van kleur en zodoende een gelijkwaardige televisie- en filmindustrie.

20220923 NFF Conferentie Fysieke toegankelijkheid opde set FOTO Paulus van Dorsten002

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.