Ga naar inhoud
Professionals

Stichting KLEUR in film en tv opgericht

Op dinsdag 14 februari 2023 is de Stichting KLEUR in film en tv opgericht. Het doel van de stichting is het aanjagen van beleid en het organiseren van activiteiten, ook in samenwerking met andere professionals en instellingen binnen en buiten de Nederlandse televisie- en filmindustrie, om te komen tot meer diversiteit en inclusiviteit van kleur en zodoende een gelijkwaardige televisie- en filmindustrie.

In juli 2020 werd de aanjager KLEUR geschreven door Manoushka Zeegelaar Breeveld en Iraida Markus-Meerzorg. Twee en een half jaar later weet KLEUR zich, naast de 700+ ondertekenaars, gesteund door o.a. Vrouwen in Beeld, Point of View en verschillende vakverenigingen waaronder ACT acteursbelangen. Met het Nederlands Film Festival, Omroep Human en de NPO werd de web-serie Over kleur gesproken ontwikkeld.

Samen met de DAFF is met succes bij het Ministerie van OCW aangedrongen op onderzoek aangaande kleur in film en tv. Het eindrapport zal naar verwachting nog dit voorjaar opgeleverd worden. De stichting is opgericht om de slagkracht te vergoten. Het bestuur bestaat uit Doreen Boonekamp, Glenn, Jennifer Hoffman, Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld. De twee laastgenoemden zullen ook het directieteam vormen.

Naast het werken aan bewustwording blijft KLEUR de samenwerking zoeken met vakverenigingen en professionals binnen en buiten de industrie. Zo is het blijvend aandringen op verder onderzoek bij het ministerie een van de speerpunten. Het organiseren van o.a. een jaarlijks terugkerende conferentie om te bespreken wat de industrie nog te doen staat, gaat behoren tot de taken van de stichting. KLEUR weet zich tevens gesteund door een kring van professionals die hun expertise en advies hebben toegezegd.

KLEUR is een feit en niet langer weg te denken uit de Nederlandse film en tv.

www.kleurinfilmentv.nl

Set foto Over Kleur Gesproken

Over Kleur Gesproken

In deze serie gaan makers van kleur en witte makers met elkaar in gesprek over vooroordelen, blinde vlekken en discriminatie binnen de Nederlandse televisie- en filmindustrie.

KLEURProfessionals
ga terug