Ga naar inhoud
Professionals

Onderzoek naar aanleiding van aanjager KLEUR

Aanjager KLEUR –voor meer diversiteit en inclusiviteit van kleur in de Nederlandse televisie- en filmindustrie– resulteert in onderzoek vanuit het Ministerie van OCW, uitgevoerd door DSP-groep. In de speciaal voor dit onderzoek in het leven geroepen begeleidingscommissie hebben vertegenwoordigers vanuit KLEUR, Filmfonds en DAFF plaats. Het eindrapport zal naar verwachting eind 2022 opgeleverd worden.

Juli 2020 werd aanjager KLEUR geschreven door initiatiefnemers Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld. Tijdens de lancering werd de aanjager door veel branchegenoten ondertekend en ook de Dutch Academy For Film (DAFF) sloot zich vrijwel direct aan en steunt het initiatief actief. KLEUR staat voor verbinden, inspireren en bewust worden. DAFF laat de stem van de maker horen en verenigt allen.

Na intensieve gesprekken vanuit KLEUR en DAFF met het Ministerie van OCW, is gebleken dat er een draagvlak is voor meer onderzoek. OCW geeft aan dat zij een inclusieve en diverse film- en tv-sector van belang acht. Er wordt vanuit het Ministerie een inclusief cultuurbeleid gevoerd. Een evenwichtige afspiegeling van de Nederlandse samenleving in de film- en televisie-industrie is hierin belangrijk. Om deze reden start het Ministerie van OCW een grondig onderzoek naar de stand van zaken aangaande kleur, met betrokkenheid van het Filmfonds en uitgevoerd door DSP-groep, een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management.

KLEUR, Iraida Markus-Meerzorg en Manoushka Zeegelaar Breeveld geven aan:“ Wij zijn meer dan verheugd dat waar we op ingezet hebben twee jaar geleden, namelijk inzicht in de stand van zaken aangaande diversiteit en inclusiviteit van kleur in onze industrie, eindelijk gevolg krijgt met dit onderzoek. Hoe helderder we krijgen hoe het ervoor staat, hoe meer we weten waar er werk aan de winkel is.”

DAFF, Jenny Booms laat weten: “Als Dutch Academy For Film zetten wij ons in voor een sterke sector voor makers uit alle disciplines. We geloven dat een inclusieve en diverse samenstelling van onze industrie een voorwaarde is voor kwaliteit, en zetten ons graag in om dat te bewerkstelligen. Onderzoek is van groot belang om met alle belanghebbende partijen verder beleid te ontwikkelen.”

Omdat het begrip diversiteit & inclusie (D&I) voor de AV-sector nog niet systematisch is uitgewerkt en er binnen de sector tot op heden ook geen systematisch onderzoek is gedaan naar dit fenomeen, worden de resultaten van dit pionierswerk gezien als nulmeting. Eind dit jaar worden de eerste resultaten gepresenteerd, en periodiek nieuw onderzoek is noodzakelijk.

Set foto Over Kleur Gesproken

Nieuwe afleveringen Over Kleur Gesproken

KLEUR initiëerde, NFF ondersteunde en samen met HUMAN presenteren we Over Kleur Gesproken. Korte gesprekken tussen witte makers en makers van kleur, aan de hand van concrete voorbeelden uit hun eigen werk en ervaringen. Gesprekken met als doel makers in de film- en televisieindustrie te verbinden. Vanaf september zijn er weer nieuwe afleveringen te zien via onze kanalen en NPO Start. Via onderstaande knoppen kijk je alvast seizoen 1 & 2.

ga terug