Ludo Troch

Na de filmacademie te Brussel te hebben doorlopen verwierf hij grote naam met films als 'hellegat' van Patrick le Bon. Zijn laatste film tot dusver is 'Springen'