Gouden Kalv­eren

Het Gouden Kalf, de Grote Prijs van de Neder­landse Film, wordt sinds de eerste editie van het Neder­lands Film Festival in 1981 jaar­lijks uitgereikt aan onder meer de beste Neder­landse film­makers, scenar­ioschri­jvers, produ­centen en acteurs. De winnaars van de Gouden Kalv­eren 2021 worden op vrijdag 1 oktober bekendgemaakt.

Shiny Gouden Kalveren

Vernieuwing acteer­pri­jzen Gouden Kalveren

De Gouden Kalv­eren worden vernieuwd. Tijdens de aankomende editie van het NFF wordt het Gouden Kalf voor Beste Hoof­drol en Beste Bijrol geïntroduceerd.

NFF 20200926 NFF Talkshow dag1 Almicheal Fraay 27

Selectie Gouden Kalf Competitie 2021

De selectie Dramaseries/​Singleplays, Korte Films, Korte en Lange Docu­men­taires en Speelfilms voor de Gouden Kalf Competitie 2021 zijn bekend.

Gouden kalveren gala 2020

Acad­e­mysys­teem & Jury’s

De nomi­naties en de winnaars van de Gouden Kalf Competitie in de cate­gorieën voor speelfilms en lange docu­men­taires worden sinds 2015 bepaald middels het Acad­e­my­model, net als bij onder meer de Oscars. Binnen het Acad­e­my­model bepaalt een grote groep film­pro­fes­sionals, de Acad­e­myleden, wie een Gouden Kalf in ontvangst mogen nemen tijdens het Gouden Kalv­eren Gala. In de cate­gorieën korte films, korte docu­men­taires, televisiedrama’s en inter­ac­tieve projecten worden de nomi­naties en winnaars bepaald door onafhanke­lijke jury’s die jaar­lijks samengesteld worden.

DAFF NFF logo1 01

Winnaars Gouden Kalveren

Jaar­lijks wordt het Neder­lands Film Festival afges­loten met het Grolsch Gouden Kalv­eren Gala. Hieronder bekijk je per cate­gorie de namen en titels van alle winnaars sinds de start van de uitreiking in 1981.

Altijd up-to-date

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrieven.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01