Onthul­lende docu­men­taire over een Neder­lands deten­tiecen­trum waar ille­gale vreemdelingen worden inges­loten om te worden uitgezet.
Vreemdelingen die niet in Neder­land mogen blijven worden in Deten­tiecen­trum Rotterdam als uiterste middel’ inges­loten om te worden uitgezet. Binnen de muren van het centrum proberen afdel­ing­shoofd Hans en zijn mede­be­waarders de dagen voor de inges­loten vreemdelingen zo draaglijk mogelijk te maken. Discussies over het vreemdelin­gen­beleid worden omzeild. Onthul­lende docu­men­taire die vele ingesleten clichés in de beeld­vorming over het Neder­landse uitzettings­beleid doorbreekt.

Titel: Het uiterste middel - vreemdelingen in bewaring
Jaar: 2015
Duur : 1 uur, 1 minuut
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2016

MaatschappijPolitiek

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte