Docu­men­taire over de tegen­prestatie, bijvoor­beeld papier prikken, die bijs­tands­gerechtigden in Rotterdam moeten uitvo­eren. Hoe werkt deze maatschap­pelijke omslag op de werkvloer in de praktijk?
In de huidige voor-wat-hoort-wat-maatschappij krijg je niet zomaar’ een bijs­tand­suit­k­ering. De gemeente Rotterdam kent al langer een verplichte tegen­prestatie: iedereen, ongeacht oplei­ding of leeftijd, moet in deze stad iets terug­doen voor zijn uitk­ering. De docu­men­taire toont de ontmoetingen tussen bijs­tands­gerechtigden en de Rotter­damse ambtenaren bij de Dienst Werk en Inkomen en onder­zoekt het resul­taat. Hoe werkt deze maatschap­pelijke cultu­urom­slag op de werkvloer in de praktijk?

Credits

Uitvoerend Producent
Set geluid
Sound Design

Titel: De tegenprestatie
Jaar: 2015
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2016

PolitiekMaatschappij

Gouden Kalf winnaar

Beste Korte Documentaire (2016)
Monique Lesterhuis
Beste Korte Documentaire (2016)
Suzanne Raes

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte