Ga naar inhoud

Stories & Beyond: Alle ogen op Frankrijk en België

Opnieuw stonden scenarioschrijvers centraal bij Stories & Beyond, waar Nederlandse schrijvers producenten ontmoetten uit de Franstalige filmindustrie, terwijl hun Frans sprekende tegenhangers een rendez-vous hadden met vooraanstaande Nederlandse producenten en distributeurs. Het ging er bij dit evenement om te kijken in hoeverre bepaalde verhalen wel of niet kunnen/zouden werken in Frankrijk, België, Nederland en daarbuiten.


Door Nick Cunningham


David Atlan-Jackson (Frankrijk) van Backup Media legt vanuit zijn perspectief uit waar het om draaide. “Het gaat erom projecten te helpen realiseren, in dit geval Nederlandse projecten met een Frans invalshoek, vanwege de thematiek of omdat ze daar willen draaien – of om welke reden dan ook. Daarom hebben we Franstalige mensen uit de filmindustrie uitgenodigd op het NFF, vooral om scenarioschrijvers uit de Nederlandse filmsector een beter begrip te geven [bij het ontwikkelen van hun script] van hoe de Franse industrie werkt, en waarmee ze wel en geen rekening moet houden tijdens de scriptontwikkeling.”


Atlan-Jackson stelt dat als er kans is dat een project gecoproduceerd wordt met Frankrijk, scenarioschrijvers dit in gedachten moeten houden in de ontwikkelings- en schrijffase. “Het is aan de schrijvers om dat er tijdig in te verwerken, zodat de veranderingen natuurlijk aanvoelen tijdens de ontwikkeling van het script en niet pas op het laatste moment doorgevoerd worden,” voegt hij toe. “Wat we met de schrijvers bespreken is belangrijk, omdat je ze kunt helpen bij het zoeken naar oplossingen voor hun project, zodat het natuurlijker voelt als ze de financieringsfase ingaan en te maken krijgen met Franse financiers.”


“Frankrijk is nog altijd een belangrijk land als het om financiering gaat. Het is goed om te weten waartoe ze wel of geen toegang hebben en hoe ze in deze fase hun script zodanig kunnen bewerken dat ze in aanmerking komen voor een van de beschikbare Franse fondsen,” benadrukt Atlan-Jackson. “Het is altijd tricky om in een coproductie te willen passen, omdat je opeens de juiste balans moet vinden tussen wat wel en niet natuurlijk voelt. Het is altijd een kwestie van balans – voordat het een Euro-pudding wordt.”


En zijn Nederlandse scenarioschrijvers vatbaar voor deze gedachtegang? Ja, beweert hij, zoals bewezen door de Nederlandse scenarioschrijver Marijn de Wit, die werkt aan de roadmovie The Way Back, waarin een bejaard echtpaar door Europa reist, via Frankrijk naar Italië, om een stervende vriend een laatste groet te brengen.


“Bij mij draait alles om het verhaal en de inhoud en ik wil van iedereen horen wat hun kijk is op filmische kwaliteit,” legt De Wit uit. “Wat de meeste roadmovies niet echt doen is de omgeving opvoeren als personage, en dat probeer ik te doen op een intelligente manier die recht doet aan het Europa van 2018.”


Hoe is Europa veranderd, wil De Wit weten, voordat hij het echtpaar op reis stuurt. “Het is een bejaard stel, wat betekent dat ze niet in het oog van de storm zitten van de huidige maatschappij. Ze worden gemarginaliseerd, wat ons een blik op onze tijd biedt via hun ogen. Ze zijn niet gek en komen ook niet onder een steen vandaan gekropen, maar vinden het moeilijk om het tempo van de technologie bij te benen.”

ga terug