IM Bram van der Vlugt

Op 19 december jl. over­leed acteur Bram van der Vlugt aan de gevolgen van corona. Bram van der Vlugt was zestig jaar lang niet weg te denken uit het Neder­landse theater, uit het filmthe­ater, de bioscoop en van de tele­visie. Het bekendst was hij van zijn rol als Sinterk­laas en meer dan eens verscheen hij in die rol ook als gast in onder meer SESAM­STRAAT en films als BENNIE STOUT (2011) en PAK VAN MIJN HART (2014). In oktober 2020 verscheen DE GROTE SINTERK­LAAS­FILM, die in het sinterk­laasweekend de Gouden Film­status behaalde met meer dan 100.000 bezoekers. Hij speelde de Goed­heiligman met een altijd actuele flair; ook scherpe grappen gingen hem goed af. In het theater stond hij aan de wieg van Toneel­groep Sater en in 2000 ontving hij de Louis d’Or voor zijn rol in KOPEN­HAGEN. Een jaar later werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder­landse Leeuw.

Al vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw was Bram van der Vlugt met grote regel­maat op tele­visie te bewon­deren in tien­tallen rollen. Hij groeide mee met het Neder­landse tele­visiedrama in bijvoor­beeld SIL DE STRAND­JUTTER (1976), DE FABRIEK (1981−1982), HEREN­STRAAT 10 (1983−1984), DOSSIER VERHULST (1986−1987), UNIT 13 (1998), RUND­FUNK (2015), DOKTER DEEN (2016−2018) en MEDISCH CENTRUM WEST, dat in 1991 de Gouden Tele­vizier-Ring won. Bram van der Vlugt speelde in films zoals PASTORALE 1943 (1978), HET VERBODEN BACHAN­NAAL (1981), DE STILTE ROND CHRIS­TINE M. (1982), PERVOLA. SPOREN IN DE SNEEUW (1985), GORDEL VAN SMARAGD (1997), FAMILIE (2001) en RUND­FUNK: JACHTERWACHTER (2020). Bram van der Vlugt droeg in zeer hoge mate bij aan het succes van titels. GORDEL VAN SMARAGD werd genom­i­neerd voor het Gouden Kalf voor Beste Film, DE STILTE ROND CHRIS­TINE M. won het Gouden Kalf voor Beste Film, PERVOLA de Speciale Juryprijs en FAMILIE het Gouden Kalf voor Beste Tele­visiedrama. De laatste titels werden tevens op het NFF bekroond met de Prijs van de Neder­landse Filmkri­tiek. Zijn warme stem was te horen in HOLLAND: NATUUR IN DE DELTA (2015) en in verschil­lende animatiefilms. Bram van der Vlugt was thuis in alle genres: hij wist moeit­eloos te schakelen tussen humor en intens drama. Zijn verschi­jning, in beeld en in stem, is onver­getelijk. Bram van der Vlugt werd 86 jaar. Hij had nog lang niet met spelen willen stoppen. Bram van der Vlugt op de rode loper bij de première van Bennie Stout, NFF 2011. Foto: Ramon Mangold.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte