Ga naar inhoud

Talent Awards 2020 - Juryrapport Wildcards

In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar
tijdens de NFF Talent Awards Ceremonie de Wildcards uit. Met dit bedrag krijgen
de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te
realiseren.


De winnaars van de Filmfonds Wildcard ontvangen ieder € 50.000 om een nieuwe
documentaire, fictie- of animatiefilm te maken. Daarnaast is er een bijdrage
van maximaal € 2.500 voor coaching beschikbaar, evenals maximaal € 8.500 (17%
van het productiebudget) als vergoeding voor de producent.


Er werden twee Filmfonds Wildcards Documentaire, twee Filmfonds Wildcards
Fictie en twee Filmfonds Wildcards Animatie uitgereikt.

Filmfonds Wildcards Animatie


Ook in dit bijzondere jaar met beperkende omstandigheden die van veel studenten extra inspanningen vergden werd de commissie van de Wildcard Animatie verrast met een mooi aanbod dat varieerde van onderzoekend tot klassiek narratief. Het is opvallend dat de nieuwe generatie animatiemakers een toenemend cultureel diverse achtergrond representeert en dat is duidelijk terug te zien in de onderwerpen en personages. Actuele vertellingen over dit onderwerp worden niet geschuwd. Persoonlijke verhalen, stijlexperimenten en specifiek publieksgerichte animatie voor verschillende doelgroepen vormden samen het aanbod in een verscheidenheid in stijlen en technieken. Naast de visuele component wogen de consulenten in hun oordeel ook het samenspel met foley en score mee en dat leek in een aantal gevallen, mogelijk gezien de huidige omstandigheden, wat in het gedrang te zijn gekomen. Na stevig wikken, wegen en debat om recht te doen aan het brede spectrum van animatie kwam de commissie unaniem tot de volgende keuze voor de winnaars van de Wildcards Animatie 2020.


1e winnaar Filmfonds Wildcard Animatie


De speelse perspectiefwisselingen en het doorbreken van ideeën over groot en klein doen iets wonderlijks in het brein van de kijker. Deze blijft hierdoor ademloos gefocust op wat komen gaat en valt van de ene verbazing in de volgende. In een delicate vormgeving en animatiestijl met schaars maar subtiel geluid van een hoge finesse blinkt de film uit in uiterste precisie maar schroomt verrassende grimmige elementen niet.


De eerste animatie Wildcard gaat naar: Marten Visser (ArtEZ - animatie) voor zijn film
HOANOE.


2e winnaar Filmfonds Wildcard Animatie


In een poëtische vertelling, waarin wordt verhaald over een culturele transitie tussen moederland en het nieuwe vaderland beklijven de beelden, die van een feeërieke schoonheid zijn. De film balanceert tussen live action, beeldbewerking en animatie en vormt hierin een naadloze eenheid. Dit alles resulteert in een hypnotiserende en introspectieve beleving die de kijker ademloos in zijn grip houdt.


De tweede animatie Wildcard gaat naar: Sohaib Bouaiss (Willem de Kooning Academie – animatie) voor zijn film A WHITE SCREEN IS VISIBLE.

Filmfonds Wildcards Documentaire


Dit was een kleinere lichting dan gebruikelijk, maar de gemiddelde kwaliteit was hoog. Verheugend was de zichtbare cinematografische ambitie in veel films en de soms verrassende onderwerpkeuze. Daarbij werd de blik meer dan in sommige andere jaren nieuwsgierig op de buitenwereld gericht. De gemiddelde lengte was korter dan anders, wat veelal tot compacte en daardoor goed te genieten films heeft geleid. Kortom: ondanks het ongetwijfeld lastige productieproces in tijden van corona, was er een rijke oogst, waaruit het kiezen niet eenvoudig was.


1e winnaar Filmfonds Wildcard Documentaire


De regisseur slaagt erin een film over een pijnlijk en persoonlijk onderwerp nergens larmoyant of ongemakkelijk te laten worden. De zuivere toon en de weloverwogen mix van live action en animatie tonen een grote beheersing van filmische middelen, die dit tot een onvergetelijke en ook belangrijke film maakt.


De eerste documentaire Wildcard gaat naar: Milou Gevers (Nederlandse Filmacademie) voor haar film WAAROM BLEEF JE NIET VOOR MIJ?


2e winnaar Filmfonds Wildcard Documentaire


Ogenschijnlijk gebeurt er niets in deze film. Maar de zeer precieze observaties worden door de creatieve inzet van filmische middelen zelfverzekerd gestructureerd tot een vertelling over levens in de wachtstand. Weer valt de zuivere toon op: humor en kritische distantie laten de personages geheel in hun waarde.


De tweede documentaire Wildcard gaat naar: Eline van der Kaa (AKV St. Joost) voor haar film DE REIZIGERS.

Filmfonds Wildcards Fictie


Dat 2020 een uitzonderlijk afstudeerjaar is geweest, bleek uit de zestien films die dit jaar zijn ingediend voor de Wildcard Fictie. Hoewel een aantal films al gedraaid was voor de lockdown in maart, leken de meesten op eigen wijze te reflecteren op de nieuwe werkelijkheid. Eenzaamheid en het verlangen naar verbinding en geborgenheid bleek een terugkerend thema. Ook weemoed naar wat ooit was, maar nu niet meer bereikbaar is – een verloren liefde, jeugdige onbevangenheid of de herinnering aan ‘thuis’ - voerde de ondertoon in de afstudeerfilms van dit jaar, alsook de behoefte aan troost en de herwaardering van wat echt belangrijk is. Als spiegel van de verwarrende tijd waarin we leven, boden de films van lichting 2020 daarmee een bijzondere inkijk in de zielenroerselen van deze generatie.


Maar er waren twee films waaruit uitzonderlijk talent sprak en waarvan het filmfonds de makers graag wil aanmoedigen met een Wildcard Fictie.


1e winnaar Filmfonds Wildcard Fictie


Af en toe zie je een film die zo origineel is dat je er niet omheen kan. Een film waarbij de kijker op een volledig eigen manier aan de wereld van de maker wordt voorgesteld. Waarin signatuur en ambacht hand in hand gaan, maar waarbij dit de beroering die de film bij de kijker teweegbrengt niet in de weg staat. Een verstuurde pot olijven die het verhaal vertelt van een verloren gastarbeider is maar één van de vele sterke punten in deze film die de schrijnende realiteit neerzet van ontheemden in het moderne Europa. Mede door het vakmanschap, het eigen handschrift en het voelbare respect voor het onderwerp is deze film door de jury geselecteerd als winnaar van de wildcard 2020.


De eerste fictie Wildcard gaat naar: Marina Sulima (Minerva Academie, richting illustratie, animatie en time-based design) voor haar film PARCELPAEDIA.


2e winnaar Filmfonds Wildcard Fictie


Deze enigszins vervreemdende film neemt ons mee in het proces van een jonge vrouw die er álles voor overheeft om haar doel te bereiken. Met een uitstekende cameravoering, sterke casting en trefzekere regie gaan we ogenblikkelijk mee in het universum van de hoofdpersoon. Een universum waarin velen extreme druk ervaren, met fysieke reacties tot gevolg. De eenzaamheid en verbetenheid van de hoofdpersoon om haar doelen te bereiken wordt zo helder ervaren, dat je daardoor echt in het verhaal wordt gezogen. Een uiterst effectief gebruik van monologues interieur en de bijrollen zijn er ook mede debet aan dat de film een eigen toon heeft. De regisseur maakt daarnaast gebruik van zeer krachtige beelden, waarvan er een aantal na afloop zeker nog op het netvlies blijven hangen. ‘Show don’t tell’ is zeker van toepassing bij deze film omdat er met relatief weinig dialoog heel veel duidelijk wordt gemaakt.


De tweede fictie Wildcard gaat naar: Thom Lunshof (Nederlandse Filmacademie) voor zijn film HARMONIA.

ga terug