Winnaars Gouden Kalv­eren 2015, de Grote Prijzen van de Neder­landse film

Vrijda­gavond 2 oktober zijn de Gouden Kalv­eren, de Grote Prijzen van de Neder­landse Film 2015, uitgereikt tijdens het Gala van de Neder­landse Film. De grote winnaar is GLUCKAUF met vier Gouden Kalv­eren, gevolgd door BLOED, ZWEET & TRANEN met drie Gouden Kalv­eren. PRINS, DE SURPRISE, THOSE WHO FEEL THE FIRE BURNING en ONE NIGHT STAND X – GEEN KONINGEN IN ONS BLOED werden bekroond met twee Gouden Kalv­eren. De uitreiking werd live uitge­zonden door de VPRO van 20.25−22.00 uur op NPO 3 en inte­graal uitge­zonden vanaf 19.15 uur op het internet via film​fes​tival​.nl en NPO Cultura. Claudia de Breij presen­teerde de prijzenavond in het Beatrix Theater in Utrecht. Het Gala van de Neder­landse Film is de afsluiting van het 35e Neder­lands Film Festival. Het NFF 2015 stond in het teken van veran­dering en presen­teerde met succes een programma met promi­nent aandacht voor de drie pijlers Film, TV, Inter­ac­tive & Games en de lancering van succesvolle nieuwe programma’s en competi­ties zoals Forum van de Regis­seurs, de Gouden Kalv­eren Loge en de Digital Story­telling Competitie. Nieuw was ook de Nationale Film Confer­entie en de inten­sieve samen­werking met de game indus­trie en in het bijzonder met de Control Confer­ence, de Dutch Game Awards en INDIGO. Het thema Gren­zeloos Neder­lands dat de inter­na­tionale reik­wi­jdte van de Neder­landse film en film­makers agen­deerde was een groot succes. De ingezette koersveran­dering van het NFF wordt in de komende jaren voort­gezet. Het NFF was meer dan ooit verspreid over heel Utrecht en had de beschikking over minder zaal­ca­paciteit dan in voor­gaande jaren. Het bezoek­er­saantal bleef op niveau. De winnaars van de Gouden Kalv­eren 2015, de Grote Prijzen van de Neder­landse Film: Winnaars middels Gouden Kalf Jury  De winnaars van de Gouden Kalf Jury zijn: Beste Korte Film  UNDER THE APPLE TREE van Erik van Schaaik Beste Korte Documentaire  VERBODEN VLUCHT van Hester Over­mars Beste Tele­visiedrama One Night Stand X — GEEN KONINGEN IN ONS BLOED van Mees Peij­nen­burg Beste Actrice Televisiedrama  Ariane Schluter voor One Night Stand X — EEN GOED LEVEN Beste Acteur Televisiedrama  Jonas Smul­ders voor One Night Stand X — GEEN KONINGEN IN ONS BLOED De Gouden Kalf Jury bestond dit jaar uit docu­men­taire­makers Oeke Hoogendijk, Menno Otten en Marije Meerman voor de sectie Korte Docu­men­taire. De jury voor Korte Film en Tele­visiedrama werd gevormd door produ­cent Marc Bary, animatieregis­seur Hisko Hulsing en regis­seur en scenarist Dana Nechushtan. Winnaars middels Academysysteem  De winnaars voor de Gouden Kalv­eren via het Acad­e­mysys­teem zijn: Beste Lange Documentaire  THOSE WHO FEEL THE FIRE BURNING van Morgan Knibbe Beste Sound Design  Vincent Sinceretti en Taco Drijfhout voor THOSE WHO FEEL THE FIRE BURNING Beste Muziek Palm­bomen voor PRINS Beste Montage Mieneke Kramer voor PRINS Beste Produc­tion Design  Hubert Pouille voor DE SURPRISE Beste Camera Mark van Aller voor GLUCKAUF Beste Vrouwelijke Bijrol  Hadewych Minis voor BLOED, ZWEET & TRANEN Beste Mannelijke Bijrol  Raymond Thiry voor BLOED, ZWEET & TRANEN Beste Actrice Georgina Verbaan voor DE SURPRISE Beste Acteur Martijn Fischer voor BLOED, ZWEET & TRANEN Beste Scenario Gustaaf Peek voor GLUCKAUF Beste Regie Remy van Heugten voor GLUCKAUF Beste Film GLUCKAUF van Joram Willink en Piet-Harm Sterk voor BIND De winnaars voor Speelfilm en Lange Docu­men­taire zijn dit jaar voor het eerst bepaald middels een Acad­e­mysys­teem. De stemgerechtigden bestaan uit leden van de Dutch Academy For Film, Gouden Kalf winnaars en Neder­landse winnaars van hoofd­pri­jzen van A‑filmfestivals, aange­vuld met Neder­landse winnaars van hoofd­pri­jzen van IFFR en IDFA, en Neder­landse winnaars van Oscars en EFA\‘s, allen in de cate­gorieën Speelfilm en Lange Docu­men­taire. Van de 465 stemgerechtigden hebben 324 vakgenoten zich dit jaar gereg­istreerd als stemmer. 170 vakgenoten hebben ook daad­w­erke­lijk gestemd. Met dit resul­taat is een goede eerste stap gemaakt in het eerste jaar dat de Gouden Kalv­eren worden bepaald middels het Acad­e­mysys­teem. Dit jaar is halver­wege het jaar gestart met het systeem. Dat zal de komende jaren anders zijn en naar verwachting zal het aantal stem­mers de komende jaren substantieel toen­emen. Het bestuur van het NFF kende reeds op de Open­ingsavond het Gouden Kalf voor de Film­cul­tuur toe: Film­cul­tuur Sandra den Hamer Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek Het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek is uitgereikt aan de speelfilm met de meeste stemmen van het Neder­landse publiek: DE CLUB VAN SINTERK­LAAS & HET PRATENDE PAARD van Tom de Mol voor Tom de Mol Produc­tions. Naast de onder­schei­ding van het publiek ontvangt de produ­cent namens het Abraham Tuschinski Fonds een bedrag van €30.000 te best­eden aan een nieuwe Neder­landse film­pro­ductie. Ook de nummer twee en drie ontvangen geld­pri­jzen. MICHIEL DE RUYTER van Klaas de Jong voor Farm­house TV & Film ontvangt €20.000 (tweede prijs) en BLOED, ZWEET & TRANEN van Derk-Jan Warrink, Joost de Vries en Leon­tine Petit voor Lemming Film €10.000 (derde prijs). De films die kans maakten op dit Gouden Kalf zijn de zeven­tien films die de status van Gouden Film (100.000 betaalde bioscoop­be­zoeken) hebben behaald in de periode van 1 september 2014 tot 1 september 2015. De stem­pro­ce­dure staat onder notarieel toezicht. 26.385 stem­mers hebben hun stem uitge­bracht. NFF Festi­val­lieveling Vrijda­gavond op het Gala van de Neder­landse Film bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Korte Film, én nu ook offi­cieel door het festi­valpub­liek in de armen gesloten: UNDER THE APPLE TREE van Erik van Schaaik mag zich na de laatste telling de Festi­val­lieveling van de 35e editie van het Neder­lands Film Festival noemen. Prijs van de Neder­landse Filmkritiek  Ook is vanavond de Prijs van de Neder­landse Filmkri­tiek uitgereikt. Deze persprijs wordt toegekend door de Kring van Neder­landse Filmjour­nal­isten. De jury, bestaande uit Jochem Geerdink, Hugo Emmerzael, Omar Larabi, Fabian Melchers en Kaj van Zoelen, beoordeelde dat de Prijs van de Neder­landse Filmkri­tiek dit jaar gaat naar TUSSEN 10 EN 12 van regis­seur Peter Hoogen­doorn. Het 36e Neder­lands Film Festival vindt plaats van woensdag 21 t/​m vrijdag 30 september 2016 in Utrecht.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte