Ga naar inhoud
Festival

Nederlands Film Festival krijgt positief advies voor vierjarige subsidie van de Raad voor Cultuur

Het Nederlands Film Festival (NFF) is positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur. Het onafhankelijk adviesorgaan van het Rijk over de ingediende subsidieaanvraag van het NFF voor de periode 2025-2028: “De raad vindt de inhoudelijke artistieke aanscherping een realistische en positieve beslissing. Hij is van mening dat die ook potentie biedt om voor jonge, nieuwe talentvolle makers een podium en een springplank te bieden. [...] De raad is positief over de inspanningen van NFF op het gebied van digitale (beeld)cultuur [...] NFF maakt de keuze om de Utrechtse bevolking bij het festival te betrekken, de stad sterker te profileren en meer samen te werken in stad en regio. Dit is zichtbaar in de partners waarmee NFF samenwerkt en in het Utrechtse programma NFFx030.", aldus de Raad voor Cultuur.

We zijn blij en voelen ons gesterkt om onze missie uit te voeren.”
--Marjolijn Bronkhuyzen, Zakelijk Directeur
Ontwerp zonder titel 1

Het advies van de Raad voor Cultuur staat in schril contrast tot het besluit van gemeente Utrecht om het NFF vanaf 2025 geen subsidie meer te verstrekken uit de (cultuur)begroting.

Juist nu komt dit positieve advies als een enorme erkenning waarin de adviescommissie van het Rijk het NFF op zo veel onderdelen een belangrijke waarde toekent. Het laat zien dat ons festival, sinds jaar en dag in thuisstad Utrecht, een prominente plek inneemt in het landelijke culturele ecosysteem”, aldus Marjolijn Bronkhuyzen, Zakelijk Directeur.

Het positieve advies van de Raad voor Cultuur onderschrijft het belang van het NFF. In september verwelkomen we graag iedereen op het festival in Utrecht om de rijkdom en variëteit van de Nederlandse film te ervaren.”
--Ido Abram, Artistiek Directeur

Circa 40% van de totale begroting van het NFF bestaat uit structurele subsidies vanuit gemeente, provincie en het Rijk. De overige circa 60% bestaat uit o.a. publieksinkomsten, sponsoring en fondsbijdragen.

Het NFF beraadt zich momenteel op de vervolgstappen naar aanleiding van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht om het NFF niet meer te steunen.

Minister Eppo Bruins geeft op Prinsjesdag uitsluitsel over de bijdrage vanuit het Ministerie van OCW.

ga terug