Ga naar inhoud
Gouden Kalveren

Gouden Kalf-nominaties Beste Digitale Cultuurproductie 2023

Tijdens het festivalprogramma Digitale Cultuur: Over fellows, battles en winnaars in Stadsschouwburg Utrecht zijn de drie nominaties bekendgemaakt voor het Gouden Kalf voor Beste Digitale Cultuurproductie.

De prijs wordt op vrijdag 29 september uitgereikt tijdens het EY Gouden Kalveren Gala. De drie genomineerden maken onderdeel uit van Storyspace, de expositie van het Nederlands Film Festival in Bibliotheek Neude vol VR-, AR- en andere multimedia installaties.

Nominaties Beste Digitale Cultuurproductie 2023

Juryrapport Beste Digitale Cultuurproductie 2023

Afgelopen weekend heeft de jury in drie dagen tijd de tien werken die in competitie zijn voor het Gouden Kalf voor Beste Digitale Cultuurproductie bekeken, ervaren en beoordeeld aan de hand van drie criteria: Storytelling Innovation, Authenticiteit en Relevantie/urgentie.

Er was dit jaar een zeer diverse selectie van werken, waarbij de verweving van Digitale Cultuur met allerlei aspecten van het leven opvalt, zowel in toepassing als in inhoud. Wat dit jaar ook opvalt is de grote diversiteit aan gebruikte media en de discipline overstijgende samenwerkingen in zowel proces als eindproduct met onder andere architectuur en een opvallende rol voor expertise uit het theater.

In veel werken wordt bovendien rekening gehouden met de rol van het publiek, en hoe dat publiek op innovatieve manieren wordt betrokken en uitgedaagd. De toeschouwer wordt zo echt onderdeel van de ervaring. Hier ligt ook de kracht van Digitale Cultuur: wat het met je doet als toeschouwer kan veel in beweging brengen.

Na grondig beraad zijn de volgende drie werken genomineerd:

Dear beloved friend,

Dries Verhoeven en Kininso Koncepts

De interactieve theatervoorstelling Dear beloved friend, neemt de kijker via een live-internetverbinding vanuit Nollywood mee in een meeslepend en confronterend verhaal waarin de archetypische Westerse blik op Afrika recht tegenover het perspectief van Afrika op Europa wordt geplaatst. Met een camera midden op het podium als een tweerichtingsportaal naar dat andere deel van de wereld, wordt de vierde wand geslecht en de digitale manier van communicatie benut als middel om verschillende werelden bij elkaar te brengen. De digitale infrastructuur van internet en livestream wordt inventief gebruikt om nieuwe vormen van maken, tonen en beleven van werk te verkennen.

Het verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld, hetgeen heeft geresulteerd in een uiterst gelaagd werk: de vertoning, de camera, de stream, de studio, de kijker, en de kijker van de kijker worden vanuit verschillende verwachtingspatronen bespeeld. In deze complexe choreografie wordt niets aan het toeval overgelaten.

Dear beloved friend, betrekt het publiek op een zeer bedachtzame manier bij het verhaal als beschouwer, als actor en als onderwerp, en belicht daarmee nadrukkelijk de relativiteit van ons Westerse narratief op het thema van immigratie uit Afrika.

To Be Continued

Yannick Noomen, Noortje van den Eijnde, Roel Wouters en Luna Maurer

Via een chatbot en een overrompelende audiovisuele installatie maakt dit werk de grote verschillen voelbaar tussen onze menselijke manieren van ervaren en de manier waarop AI informatie interpreteert. Dit doet het werk door in te zoomen op het verschil tussen hoe mensen tijd beleven en wat tijd is voor een AI. Centraal staat een uiterst nauwkeurige chatbot, die voorafgaand met de bezoeker 1 op 1 contact maakt en hen uitnodigt om momenten uit hun dagelijks leven te delen. Deze input wordt vervolgens verwerkt tot een krachtige compositie van ritme, muziek en beelden, waarin die tijdgebonden, menselijke momenten verworden tot de abstracte tijdloosheid van de kunstmatige intelligentie. Door de interpretatie van het complexe menselijke concept 'tijd' via de AI, wordt het publiek niet alleen meegenomen in het verhaal, maar ook gestimuleerd om na te denken over iets wat ogenschijnlijk alledaags is, waardoor het hen opnieuw in beweging zet.

De jury vindt het interessant hoe dit werk gebruik maakt van de manier waarop sociale media geïntegreerd zijn in ons dagelijks leven en dit gebruikt om de toeschouwer te betrekken in de ervaring die door de installatie opgeroepen wordt. Dat dagelijks leven wordt vervolgens naar binnen gebracht in die media, om in dit geval ook de content van de voorstelling te vormen.

The Imaginary Friend

Steye Hallema

In het mooie en fantasierijke VR verhaal van The Imaginary Friend wordt de kijker de onzichtbare vriend van Daniel, die hem - al vechtend, met imaginaire vleugels klapperend en schietend - moet helpen zijn innerlijke demonen te verslaan.

De inzet van VR in The Imaginary Friend gaat verder dan alleen technische vernuftigheid; het creëert een empathische brug tussen de kijker en Daniel, waardoor men niet alleen in zijn wereld stapt, maar ook diepgaand zijn emoties en uitdagingen ervaart. De boodschap zelf - hoe een kind omgaat met verdriet, en zijn angsten de baas probeert te worden - heeft urgentie, en wordt versterkt door de gekozen verhaaltechnieken en de inzet van volumetric video capture in combinatie met animatie en een sterke soundtrack. De game elementen vergroten de betrokkenheid en door vrij simpele middelen word je al spelend en zwaaiend het verhaal ingezogen.

De jury onderkent nadrukkelijk de relevantie van het onderwerp. De mentale gezondheid van kinderen staat toenemend onder druk van een steeds complexer wordende maatschappij die hoge eisen stelt aan haar burgers en waar steeds minder ruimte is voor fantasie en magie.

digitale cultuurstoryspaceGouden Kalveren
ga terug