Ga naar inhoud
Professionals

Eindrapportage bouwstenen sectorplan gepresenteerd

Read the English version of this article here.

Op 20 juni 2022 heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van makers, producenten, filmdistributeurs, exploitanten van bioscopen en filmtheaters, publieke en commerciële omroepen en video-on-demand (VOD) diensten de eindrapportage met bouwstenen voor een sectorplan aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur en Media. De eindrapportage is gevoegd bij de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer ‘’Kracht door Samenwerking: aanpak voor een sterk en zichtbaar Nederlands cultureel audiovisueel aanbod’’ van 18 juli 2022. Er zijn vier bouwstenen uitgewerkt voor de duurzame versterking van de productie, pluriformiteit, kwaliteit en zichtbaarheid van Nederlandse culturele audiovisuele producties (speelfilms, animatiefilms, documentaires, innovatieve mediaproducties en series) en het borgen van een gezond ecosysteem in de audiovisuele sector.

De eerste bouwsteen gaat in op het vergroten van de beschikbare capaciteit van talent en vakmanschap. De tweede en derde bouwstenen gaan in op het optimaliseren van het ontwikkelings- en productieproces en het verbeteren van de samenwerking tussen partijen in de keten. De vierde bouwsteen gaat in op het verbeteren van de zichtbaarheid van Nederlandse culturele audiovisuele producties in binnen- en buitenland.

Het was voor het eerst dat vertegenwoordigers van alle partijen in de keten, van het begin waar producties worden ontwikkeld en gerealiseerd, tot en met de distributie en eindvertoning waar de directe relatie met het publiek ontstaat, op deze manier bij elkaar kwamen. Grote winst is dat hierdoor de dialoog tussen alle partijen in de keten op gang is gebracht. Alle deelnemers aan de werkgroep concludeerden dat het waardevol is het gesprek ook in de toekomst periodiek voort te zetten.

Tijdens het NFF Professionals Programma van het Nederlands Film Festival in september 2022 zullen de aangedragen bouwstenen en de opvolging ervan sectorbreed worden besproken.

Lees hier de Kamerbrief, de eindrapportage met bouwstenen voor een sectorplan en de aanbiedingsbrief bij de eindrapportage. De Engelstalige versie van de eindrapportage vind je hier.

De werkgroep was samengesteld uit vertegenwoordigers namens de Dutch Academy For Film (DAFF) en de vakverenigingen, NAPA (Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie) en NCP (Nederlandse Content Producenten), FDN (Filmdistributeurs Nederland), NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters), NPO (Nederlandse Publieke Omroep) en CVO (College van Omroepen), VCO (Vereniging Commerciële Omroepen) en afvaardigingen namens kleinere SVOD-diensten, TVOD-diensten en andere SVOD-diensten. De werkgroep werd voorgezeten door Doreen Boonekamp. Zij trad tevens op als aanjager.

Professionals
ga terug