Beeldend kunste­naar Ronald Ophuis toont gewone mensen onder extreme omstandigheden. Zijn grote doeken vol geweld en menselijk lijden dwingen zonder te moralis­eren via pijn­lijke iden­fi­catie tot zelfinzicht.
De confron­terende grote schilder­ijen van Ronald Ophuis tonen grof geweld en lijden. Regis­seur Catherine van Campen volgt de schilder tijdens het ontstaansproces van een nieuw doek en reist met hem naar Sierra Leone. Zowel de voor­ma­lige kind­sol­daten als de media in Sierra Leone vragen de schilder naar het waarom van zijn werk, dat een hen bekend maar afges­loten verleden verbeeldt. Ophuis’ ultieme doel is via stilering tot zelfonder­zoek aan te zetten.

Credits

Producent
Uitvoerend Producent
Set geluid
Geluidsnabewerking

Titel: Painful Painting
Jaar: 2011
Duur : 52 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2012

Kunst & CultuurBlik naar buiten(land)

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte