Ga naar inhoud

Lancering nieuw netwerk Screen Talent NL tijdens de NFF Conferentie 2021

Tijdens de Professionals Conferentie van het Nederlands Film Festival 28 september hebben Guido Franken (CineSud, Limburg Film office) en Joris Hoebe (New Noardic Wave, Screen Noord) de nieuwe netwerkorganisatie Screen Talen NL gelanceerd, die jaarlijks 6 miljoen euro vraagt voor de structurele ondersteuning van filmtalent uit alle hoeken van Nederland.

Screen Talent NL
Screen Talent NL is een nieuw netwerk van regionale talent- en productiehubs dat zich richt op de interregionale afstemming, ontwikkeling van en samenwerking tussen de regionale talent- en productie initiatieven verspreid over het land. Naast het inrichten en versterken van regionale filminfrastructuren, wordt Nederland als filmland hiermee duurzaam versterkt. Het netwerk gaat uit van gelijke toegang voor filmtalent uit heel Nederland.

Guido Franken: “Nederland is vrijwel het enige land in Europa waar weinig tot geen aandacht is voor film ecosystemen buiten het filmcentrum van het land (Amsterdam). In veel regio’s – Limburg voorop – is de afgelopen jaren door lokale en regionale overheden flink geïnvesteerd in talent- en productiehubs. Om van Nederland een bloeiend en competitief filmproductieland te maken, dat bovendien kan blijven voldoen aan de toegenomen contentvraag, is het belangrijk deze regionale knooppunten en daarmee het landelijke talent- en productienetwerk structureel te gaan verbinden, versterken en ondersteunen.” Doel is door samenwerking de regionale ecosystemen voor film en media te versterken en het regionale talent- en productieklimaat te bevorderen en in het verlengde daarvan het nationale film ecosysteem als geheel. Screen Talent NL zoekt nadrukkelijk aansluiting bij nationale en internationale ecosystemen, om zo de onderlinge wisselwerking en uitwisseling te bevorderen en ontwikkelingen aan te jagen en te agenderen.

Kansengelijkheid en bedrijvigheid in eigen regio’s
Screen talent NL is voor een diverser, inclusiever en kansengelijk speelveld, waar talent in alle disciplines zich kan ontwikkelen en groeien en waarin verhalen en makers uit heel het land gelijke kansen krijgen. Als onderdeel van de investeringsagenda vanuit de gehele Nederlandse productiesector wordt voor deze landelijk gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling een investering van €6 miljoen euro gevraagd aan de nationale politiek. Naast de versterking van de regionale hubs, wordt specifiek geïnvesteerd in talentactiviteiten en -(productie)trajecten.

Joris Hoebe: “Door de enorme stijgende vraag van streamingdiensten zoals Netflix, Amazon en Videoland, ontstaat er een nijpend tekort aan getraind filmtalent. Er zijn de aankomende jaren meer regisseurs, schrijvers, cameramensen en faciliterende crew zoals licht-technici en runners nodig. Dit is een enorme kans voor de werkgelegenheid in onze regio’s, maar ook landelijk kunnen producties beter gespreid worden over het land en kunnen originele verhalen het licht zien. Om dit te bereiken is investeren nu echt noodzakelijk.”

Naast CineSud, Limburg Film Office, New Noardic Wave en Screen Noord zijn founding partners We Are Playgrounds (Brabant), MACA (Noord-Holland) en Machinerie (Utrecht). De aankomende jaren werkt Screen Talent NL aan de uitbreiding van het netwerk en wil het in elke provincie een sterke infrastructuur neerzetten door gericht te investeren in knooppunten, talent en (talent)producties. Voor een optimale doorstroming wordt samengewerkt met de landelijke ontwikkelinstelling FilmForward.

ga terug