Interviews

De 7 Gouden Vragen aan.. Sherman De Jesus

Still 5 The Photograph JPG Still uit The Photograph

In de rubriek De 7 Gouden Vragen Aan… stellen we vragen aan makers uit de wereld van film, tele­visie en digi­tale cultuur. Dit keer spraken we Sherman De Jesus over de door hem geregis­seerde ­film The Photo­graph, zijn vak en de Neder­landse film.

1. Wat is voor jou het meest memo­ra­bele moment uit je carrière tot nu toe?

Het zijn meerdere momenten eigen­lijk. Het moment dat produ­cent Cécile van Eijk en ik besloten Memphis op te richten was heel beslis­send. Maar ook het diep Wit-Rusland en Oekraïne intrekken, op zoek naar de roots van mijn jeugdvrienden Mark Wiznitzer en Tsale Kirzner voor de film A Shtetl in The Caribbean. We kwamen daar met z’n drieën oog in oog te staan met het onuit­spreke­lijke kwaad van de Holo­caust. De ontmoeting in Harlem met Donna Van Der Zee, de weduwe van James Van Der Zee, was ook memo­rabel. James Van Der Zee maakte ergens in de jaren twintig in New York een foto van mijn groot­vader. En deze foto was aanlei­ding om voor mijn laatste film The Photo­graph naar Harlem af te reizen om mijn geschiedenis te onder­zoeken en in aanraking te komen met de magie van die plek. 

2. Wat weet niemand over jouw vak?

Volgens mij zijn dat twee dingen: niemand weet dat er even­veel versies van een film bestaan als mensen die naar de film gekeken hebben. En niemand weet dat je kan schri­jven en plannen zoveel je wilt, maar dat de mooiste momenten in een film van het toeval afhangen.

Niemand weet dat er even­veel versies van een film bestaan als mensen die naar de film gekeken hebben”
--Sherman de Jesus

3. Welk talent uit jouw vakge­bied moeten we in de gaten houden?

Alle talenten verdi­enen het om in de gaten gehouden te worden.

4. Welk personage uit een van je films zou je willen zijn?

De verzetsstri­jder Boy Ecury uit Aruba, uit de gelijk­namige film geregis­seerd door Frans Weisz en geschreven door Arthur Japin. Vanwege zijn moedige strijd tegen de fascisten in de tweede werel­doorlog. Hij stierf met een glim­lach op zijn gezicht.

5. Welke collega nomi­neer jij voor een Gouden Kalf?

Ida Does nomi­neer ik voor een Gouden Kalf voor haar grote en moedige oeuvre, maar zeer speciaal voor Nieuw Licht – het Rijksmu­seum en de Slav­ernij waarin ze laat zien waarom en hoe het denken over slav­ernij aan het veran­deren is.

6. Wat is jouw favoriete Neder­landse film?

Het zijn er te veel om op te noemen. Maar als ode aan film­pi­onier Pim de la Parra, ook vanwege de aard­ver­schuiving die de golf van Minimal Movies veroorza­akte, noem ik Wan Pipel een bril­jante anti-kolo­niale love story, die bijna uit ons geheugen is gewist maar die een glorieuze come­back aan het maken is sinds de film door Eye is gerestaureerd.

7. Wat is jouw favoriete herin­nering aan 41 jaar NFF?

Toen ik in de begin­jaren op een vroege ochtend naar het festival terugliep en ontdekte dat femi­nisten t Hoogt hadden onder gekalkt. Het was een protest tegen de vertoning van Penti­mento van Frans Zwartjes. Ik begreep hun irri­tatie wel. Ze zijn er uitein­delijk toch in geslaagd de wereld een beetje te veran­deren. Kijk alleen maar naar de genderneu­trale verkiezing van het Gouden Kalf voor acteerprestatie.

ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01