Ga naar inhoud

Bekendmaking Nominaties Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op vrijdag 28 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.


De prijs wordt voor de vijftiende keer uitgereikt aan een persoon die het afgelopen jaar met een of meerdere publicaties een stimulerende bijdrage heeft geleverd aan het denken over cinema en aan de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt onder auspiciën van de Louis Hartlooper Stichting. Met de prijs hopen de initiatiefnemers het schrijven over film in Nederland onder de aandacht te brengen en waardering uit te spreken voor idealisme, moed, inzet en bevlogenheid. Een nationale filmcultuur is ondenkbaar zonder goede filmpublicaties. Zonder referenties, reflecties, onderzoek, inventarisaties en andere geschreven inzichten is er zelfs geen begin van filmcultuur.


Procedure

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die bestaat uit vijf leden. Zoals gewoonlijk is het Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van genomineerde publicaties. De eerste week van september komt de jury bijeen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs is de jury aanwezig om de jurykeuze toe te lichten.


Shortlist genomineerde publicaties

De vijf genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2018 zijn (in alfabetische volgorde):  1. Maria Barnas & Dirk van Weelden (red.), Alex van Warmerdam – L’histoire kaputt, Nieuw Amsterdam en Eye Filmmuseum, 2018

  2. Nouchka van Brakel, Scènes uit mijn eigen draaiboek, Em. Querido’s Uitgeverij, 2018

  3. www.vpro.nl/cinema

  4. Barend de Voogd, Tot de laatste akte! 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen, GDI, 2017

  5. Frans Westra, Floor Kulker, e.a., 100 jaar branchevereniging van bioscopen in Nederland - Van Nederlandse Bioscoopbond naar Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. NVBF, 2018


Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is gelieerd aan het Louis Hartlooper Complex (LHC) en de bijbehorende Stichting. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit een tiental filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen. Dit genootschap heeft in 2005 de Louis Hartlooper Prijs geïnitieerd. Het genootschap stelt zonder ruggespraak en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit representanten van de filmvakorganisaties uiteindelijk de winnaar kiezen.


Prijs

Naast een eervolle plek, middels een fotografische afbeelding in de eregalerij van het LHC, bestaat de prijs uit een bedrag van 1.000 euro, een penning met oorkonde en daarnaast een Zwarte Spiegel. Bovendien krijgt de winnaar de uitnodiging om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek (doelstelling van de prijs indachtig). Dit jaar zal Joyce Roodnat, winnaar van 2017, de lezing houden.


Bekijk eerdere winnaars


Meet & Greet Nouchka van Brakel \'Scènes uit mijn eigen draaiboek\'Op zaterdag 29 september, tijdens het NFF, gaat regisseur Nouchka van Brakel langs bij Broese om te vertellen over haar boek ‘scenes uit mijn eigen draaiboek’. Ze zal ook vragen uit het publiek beantwoorden en boeken signeren. Scènes uit mijn eigen draaiboek is de neerslag van een creatief en geëngageerd bestaan, een boek dat laat zien hoeveel er nog is om voor op de barricades te klimmen.
Datum: Zaterdag 29 september
Tijd: 14.00 uur
Gratis toegang

ga terug