Film­maker John Appel infil­treerde in het Ital­i­aanse Siena tijdens de voor­berei­dingen op de jaar­lijkse Palio, een spec­tac­u­laire paar­den­race die sinds de Middeleeuwen op het beroemde ronde plein gehouden wordt.
Film­maker John Appel infil­treerde in het Ital­i­aanse Siena tijdens de voor­berei­dingen op de jaar­lijkse Palio. Die spec­tac­u­laire paar­den­race wordt sinds de Middeleeuwen op het beroemde ronde plein gehouden. Er is sinds­dien weinig veran­derd: zonder zadel racen tien jock­ey’s negentig seconden lang met doodsver­achting rond, toege­juicht door duizenden dicht opeengepakte, verhitte toeschouwers. In de steegjes van de verschil­lende, elkaar zwaar becon­cur­rerende wijken volgt men gespannen de wedstrijd op tele­visie. De eigen wijk moet winnen, met een paard dat per lot is toegewezen. In Civetta, de wijk die sinds 1979 geen Palio meer won, volgde Appel van dichtbij enkele hoofd­per­sonen, de koort­sachtige voor­berei­dingen en het onder­linge gesmoes, met tot slot natu­urlijk op het plein de over­weldigende race zelf, alsof de Middeleeuwen niet voorbij zijn.

Titel: The Last Victory
Jaar: 2003
Duur : 1 uur, 28 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2004

Gouden Kalf winnaar

Beste Camera (2004)
Erik van Empel
Beste Montage (2004)
Mario Steenbergen

Gouden Kalf nominaties

Beste Lange Documentaire (2004)
John Appel

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte