Twee­duizend jaar geleden schreef Vergilius een ode op de land­bouw. In hoev­erre is dat gedicht nog van toepassing op het werk van heden­daagse boeren in de Flevopolder? Docu­men­taire in vier hoofdstukken.
Meer dan twee­duizend jaar geleden schreef de Romeinse dichter Vergilius een lofdicht op de land­bouw: Geor­gica. Wat vinden heden­daagse boeren in Flevoland van die teksten? In vier hoofd­stukken wordt de Flevopolder belicht en getoond hoe de boeren in dat geor­dende land­schap hun vak uitoe­fenen. Elementen als seizoenen, grond die bewerkt moet worden en de gelu­iden van de vogels zijn in al die eeuwen tijd ongewi­jzigd gebleven. Maar als vanzelf komen de verhalen boven­dri­jven over drastische veran­deringen, zoals de invloed van de voed­selin­dus­trie en de heden­daagse regelgeving.

Credits

Producent
Productiebedrijf
SNG Film
Omroep
Boeddhistische Omroep Stichting
Distributie
SNG Film

Titel: Georgica
Jaar: 2014
Duur : 1 uur, 10 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2015

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte