Sfeer­beelden, gedrama­tiseerde scènes en inter­views met dorps­be­woners laten in deze Friestalige film het Friese dorpje Minnertsga zien als een hechte samenleving.
Friestalige docu­men­taire over het leven in een Friese plat­te­lands­ge­meente. Van eind 1992 tot begin 1994 maakte regis­seur Henk Penninga opnamen in zijn woon­plaats Minnertsga, een klein dorp in Noord-West-Fries­land. Aan de hand van sfeer­beelden, gedrama­tiseerde scènes en inter­views met dorps­be­woners geeft de film een impressie van een hechte samen­leving waar de meeste mensen elkaar kennen en waar gemeen­schap­szin en samen­horigheid hoog in het vaandel staan. Beelden van recente gebeurtenissen en oud film- en foto­ma­te­riaal verbinden het heden met het verleden en tonen hoe Minnertsga zich de laatste vijftig jaar ontwikkelde tot een gemeente van deze tijd. Bovenal laat de docu­men­taire zien dat het alleszins de moeite waard is om in een klein dorp te leven en te wonen.

Titel: Doarp
Jaar: 1995
Duur : 1 uur, 15 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2000

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte