Docu­men­taire waarin Maris Jansons, de zesde maesstro van het Konin­klijk Concert­ge­bouw, wordt voorgesteld aan het Neder­landse publiek. Ook wordt onder­zocht hoe hij past in de traditie van het orkest.
In september 2004 trad Mariss Jansons aan als de nieuwe chef-diri­gent van het Konin­klijk Concert­ge­bouworkest. Een bijzon­dere gebeurtenis, want in de ruime eeuw van het bestaan van het orkest is hij pas de zesde maestro. In de docu­men­taire wordt Jansons voorgesteld aan het Neder­landse publiek. Ook wordt onder­zocht hoe hij past in de traditie van het orkest. (Oud-)leden van het Concert­ge­bouworkest kijken terug in de geschiedenis. Luis­terend naar verschil­lende frag­menten uit het verleden, vertellen zij hoe het orkest is gevormd door zijn voor­gaande chefs. Zo horen we bijvoor­beeld dat Mahlers Vierde Symfonie voor Mengel­berg een totaal anders stuk was dan voor Haitink. Thuis in St. Peters­burg vertelt Mariss Jansons hoe hij als klein kind, opgroeiend achter de coulissen van de opera in Riga, al droomde van een carrière als dirigent.

Credits

Uitvoerend Producent
Set geluid
Productiebedrijf
IDTV Docs
Omroep
AVRO TV

Titel: De zesde maestro
Jaar: 2004
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2004

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte