Platina Film voor PENOZA: THE FINAL CHAPTER

Meer dan 400.000 bezoekers hebben PENOZA: THE FINAL CHAPTER in de bioscoop gezien. Nadat Monic Hendrickx en Diederik van Rooijen op dinsdag 3 december de Gouden Film award in ontvangst hebben genomen, heeft PENOZA: THE FINAL CHAPTER nu de Platina Film-status behaald. Tevens is de film de best bezochte Neder­landse film met release in 2019. Hoof­drol­speler Monic Hendrickx nam de award vanochtend tijdens de Oud & Nieuw voor­berei­dingen bij haar thuis in ontvangst. De Platina Film Award is een initi­atief van het Neder­lands Film Festival en het Neder­lands Film­fonds. PENOZA: THE FINAL CHAPTER is de tweede film die in 2019 de Platina Film Award ontvangt, na VERLIEFD OP CUBA. De Zwarte Weduwe is niet dood… Drugskoningin Carmen van Walraven zit onderge­doken in Canada en leidt daar een anoniem leven. Ze houdt zich overal buiten, totdat er op een avond een collega lastiggevallen wordt en Carmen niet anders kan dan haar te hulp schi­eten. Uit zelfverdediging vermo­ordt ze de dader, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Neder­land. Terwijl haar kinderen in shock zijn dat hun moeder nog leeft, zijn er ook wat mensen die nog een rekening met Carmen hebben open­staan. Iedereen wordt weer meegesleurd in een emotionele roller­coaster waarbij de prob­lemen zich in rap tempo opstapelen. Carmen zal nu defin­i­tief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden. Platina Film Diederik van Rooijen is verant­wo­ordelijk voor zowel de regie als het script van PENOZA: THE FINAL CHAPTER. Hoof­drollen zijn voor Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Stijn Taverne, Niels Gomperts, Olga Zuider­hoek, Hajo Bruins, Raymond Thiry en Loek Peters. De film is gepro­duceerd door NL Film in copro­ductie met KRO-NCRV en is tot stand gekomen met een bijdrage van het Neder­lands Film­fonds, de Nether­lands Film Produc­tion Incen­tive, CoBO en Stichting Abraham Tuschinski Fonds. Dutch Film­Works verzorgt de filmdis­trib­utie van PENOZA: THE FINAL CHAPTER die momenteel in meer dan 130 bioscopen draait. De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Neder­lands Film Festival en het Neder­lands Film­fonds toegekend wanneer er voor een Neder­landse film tijdens de roulatie respec­tievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoop­kaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Neder­landse docu­men­taires die 10.000 bioscoop­be­zoekers hebben getrokken.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte