Educatiepro­fes­sionals bieden hulp bij het kiezen van de juiste film voor je klas

Waar vind je geschikte films voor jouw leer­lingen? En wat voor vragen kun je stellen om een gesprek op gang te brengen? Filmhub Midden heeft een tuto­rial waarin de vaardigheid film beleven” wordt toegelicht en hulp wordt geboden bij het kiezen van de juiste film voor je klas.Filmkeuze Een belan­grijk deel van film beleven is de filmkeuze. Leer­lingen maken kennis met verschil­lende soorten film en film­makers en verbreden zo hun horizon op filmge­bied. Het NFF Educatiepro­gramma 2021 bevat een groot aantal films geschikt voor verschil­lende leerniveau\‘s. De volgende tips van Filmhub Midden helpen je een keuze te maken in een film die het beste past bij je klas. 
  • Verg­root de wereld van leer­lingen door een film te laten zien die past bij belev­ingswereld en ontwik­kel­ings­fase van de leerling
Kies hier bijvoor­beeld voor Pim & Pom: Het Grote Avon­tuur voor de lagere groepen uit het basisonderwijs. 
  • Kies een film die speciaal is qua tech­nische vormgeving en onder­zoek deze film samen met de leer­lingen op dat unieke element
Kies hier bijvoor­beeld voor De Oost (VO) en richt daarin je aandacht op de muziek, geluid en montage. 
  • Laat de leer­lingen diverse onder­w­erpen en thema\‘s ervaren door ook minder popu­laire of bekende films te kiezen
Kies hier bijvoor­beeld voor Meskina (MBO), waarin de student in aanmerking komt met andere leefwi­jzen. Bekijk alle films per onder­wijs systeemFilms Basison­der­wijsFilms voort­gezet onder­wijsFilms MboFilmhub Midden De Filmhub adviseert, bemid­delt en onder­s­teunt scholen, aanbieders en bemid­de­laars bij het inzetten van film in het onder­wijs. We wijzen je de weg naar kant-en-klare film­lessen, activiteiten bij jou in de klas of op locatie, advies en train­ingen op maat. Filmhub Midden biedt onder­s­te­uning en inspi­ratie voor begin­nende én gevorderde leraren.
ga terug

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01