Als terugge­keerde soldaten uit Uzurgan de ware toedracht van de dood van een maat voor diens zus proberen te verbergen, moet Stella tot het uiterste gaan om de waarheid boven tafel te krijgen.
Actuele thriller over jonge, oner­varen soldaten op vredesmissie in Uruzgan, en de nasleep van hun missie. Jonge moeder Stella gaat haar eigen onder­zoek­soorlog voeren, wanneer haar man Jurre als een vreemde en haar broer Twan in een bodybag van dezelfde vredesmissie uit Afghanistan terugk­eren. Die missie komt in beeld via video­bood­schappen die Jurre aan zijn vrouw stuurt. De soldaten maken grappen en grollen; ze vinden het niet zo span­nend — tot ze op een bermbom rijden. Het bataljon keert huiswaarts. Maar is de bermbom wel de ware toedracht van Twans dood? Aanvanke­lijk gelooft Stella de offi­ciële lezing. Ze rouwt om haar broer en probeert haar man te ontzien, die wezen­loos voor zich uit staart en iedere hulpver­lening weigert. Dan doet Stella bij het herzien van een van de video­bood­schappen een ontdekking. De jongens uit het bataljon ontwijken alle vragen. Een inbraak in haar cara­vanstalling beves­tigt Stel­la’s vermoeden dat er meer aan de hand is. Stella vertelt het verhaal in flash­backs aan haar rechters.

Titel: Stella's oorlog
Jaar: 2009
Duur : 1 uur, 29 minuten
Categorie: Speelfilm
Editie: NFF 2009

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte