Wanneer in deze thriller een surveil­lance beambte korte metten maakt met een indringer blijken oorzaak en gevolg, begin en einde, gruwelijke en omkeer­bare begrippen.
Even abstracte en anon­ieme als tast­bare thriller over een surveil­lance medew­erker in een onder­gronds universum. Met het roteren van de venti­lator in zijn geïsoleerde werkruimte kantelt ook zijn werke­lijkheid en raakt hij verstrikt in een gruwelijke nacht­merrie. Wanneer hij een indringer spot en zich van zijn taak kwijt, ontdoet hij zich niet alleen van de vreemdeling.

Credits

Coproducent
Production Design
Set geluid
Geluidsnabewerking
Visual Effects

Titel: Rotor
Jaar: 2014
Duur : 7 minuten
Categorie: Korte Film
Editie: NFF 2014

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte