Documentaire over de Nederlandse kust en haar bewoners en bewakers. Uit de indrukwekkende filmbeelden, archiefmateriaal en interviews komt een dilemma naar voren: laten we de zee binnen of niet?
Zeven jaar lang filmde Ireen van Ditshuyzen de Nederlandse kust, van Zeeland tot aan Rottumerplaat. Een kustlijn waar de zee duidelijk haar even mooie als vernietigende sporen heeft getrokken. Zoals in het verdronken Land van Saeftinghe, waar nog altijd resten van eens ondergespoelde dorpen worden teruggevonden, en op het strand van Ameland, waar een paviljoen in een nooit voor mogelijk gehouden scenario door de zee werd meegesleurd. Volgens de eigenaresse drong de ramp niet eens tot haar door, zozeer was ze bevangen door de kracht en schoonheid van het natuurgeweld. De - altijd indrukwekkende - beelden van de al dan niet door beukende golven geteisterde stranden, duinen en deltawerken, mengde Van Ditshuyzen met archiefmateriaal en opnamen van betrokken kustbewoners en -bewakers. Zij vertellen over hun vaak ambivalente relatie met de zee, waar ze om professionele of persoonlijke redenen veel mee te maken hebben. Ook de dilemma's over de toekomst van onze kust worden raak geschetst: geven we de zee de ruimte of moeten we elke centimeter land met hand en tand verdedigen?

Credits

Uitvoerend Producent
Sound Design
Productiebedrijf
IDTV Docs
Omroep
HUMAN
Distributie
IDTV Docs
Cinema Delicatessen

Titel: Onze kust
Jaar: 2005
Duur : 1 uur, 18 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Competities: Hoofdprogramma
Editie: NFF 2005

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Stills

Still