Docu­men­taire over de anti-autori­taire kresj die de regis­seur als kind begin jaren zeventig bezocht. De idealen van weleer worden onder de loep genomen.
Marije Meerman zat rond 1970 op de anti-autori­taire crèche Prins Constan­tijn in Amsterdam, waar kinderen door een ouder-collec­tief werden opgevoed tot maatschappij-kritische, creatieve, geëmancipeerde, lustvolle, solidaire mensen’. In 1995 zocht zij voor haar eindex­a­m­en­film jongvol­wassenen op die met haar als peuter op deze kresj’ hadden gezeten. In deze vervol­gdoc­u­men­taire verlegt zij het perspec­tief naar de ouders die, met voortschri­j­dend inzicht, terugk­ijken op dit sociale exper­i­ment. Ook duikt nieuw archief­ma­te­riaal op.

Credits

Geluidsnabewerking
Visual Effects
Montage
Still fotografie
Productiebedrijf
VPRO TV

Titel: Onze kresj
Jaar: 2014
Duur : 1 uur, 35 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2014

MaatschappijGeschiedenis

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte