Docu­men­taire over een jonge Bulgaarse schoon­maak­ster die in de luxueuze Amster­damse gracht­en­woningen van haar opdracht­gevers zwart-witfo­to’s neemt, die als metafoor voor haar situ­atie dienen.
Ze werkt er wel maar voelt zich er niet thuis. De Bulgaarse Hristina, net dertig, doet schoon­maak­werk in Amster­damse gracht­en­panden. De commu­ni­catie met de bewoners geschiedt vaak via goedbe­doelde maar onper­soon­lijke briefjes, waarin geïn­formeerd wordt naar Hristi­na’s gemoed­stoe­s­tand en aanwi­jzingen staan inzake haar huishoudelijke taken. De persoon­lijke belang­stelling is niet oprecht, begrijpt Hristina. Haar opdracht­gevers, die haar liever niet aantr­e­ffen als ze thuiskomen, zijn uitslui­tend geïn­ter­esseerd in effi­ciënte en goed­kope arbeid. Ofschoon de aanwezigheid van de gracht­en­pand­be­woners voel­baar is, is Hristina eenzaam en alleen. In de film zijn haar opdracht­gevers slechts als schimmen te zien. Om iets te doen dat haar na aan het hart ligt, neemt Hristina met permissie kunstzin­nige foto’s in de huizen waar ze werkt. Observeren is haar rol in het leven, vermoedt ze. De huizen van Hristina is het zinnebeeldige verhaal van een immi­grant die er, ondanks dat ze haar steentje bijdraagt, niet echt bijhoort.

Credits

Uitvoerend Producent
Set geluid
Geluidsnabewerking
Productiebedrijf
IDTV Docs
Omroep
Human TV
Distributie
IDTV Docs

Titel: Ondertussen in Nederland - De huizen van Hristina
Jaar: 2007
Duur : 50 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2008

Gouden Kalf nominaties

Beste Korte Documentaire (2008)
Suzanne Raes

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01