Conse­quen­ties van het minder­he­den­beleid bij de Amster­damse brandweer.
In het jaar 2000 zal de helft van alle jongeren in Amsterdam van allochtone afkomst zijn. De over­heid wil de inte­gratie en de versmelting van culturen’ bevorderen door bijvoor­beeld verplicht te stellen dat zeventig procent van de nieuw aangenomen mensen bij de Amster­damse gemeente allochtoon of vrouw moet zijn. Mene tekel toont, zonder inter­views, maar observerend en opge­bouwd als een speelfilm, de conse­quen­ties van dit beleid bij de Amster­damse brandweer. Zonen uit oude brandweer­fam­i­lies komen niet meer automa­tisch in aanmerking voor een functie. Allochtone nieuwelingen daar­entegen komen bijna gedwongen door goede bedoelingen van hulpver­lenende instanties bij de brandweer terecht. Daar worden ze vervol­gens uitge­breid getest en ingewijd: immers zodra het alarm gaat dreigt een mogeljke confrontatie met de dood, en moet men elkaar blind­el­ings kunnen vertrouwen.

Titel: Mene tekel
Jaar: 1997
Duur : 1 uur, 40 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 1997

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte