Michel Tabachnik, componist en diri­gent, werd eind jaren negentig voor het gerecht gesleept na de collec­tieve zelf­moord van een sekte waarmee hij sympa­thiseerde. Na de vrijspraak musiceert hij weer.
Michel Tabachnik is componist en diri­gent bij het Noord Neder­lands Orkest (NNO). Tijden zien er weer zonnig uit voor deze voorheen inter­na­tionaal veel­gevraagde diri­gent. Toen belan­grijke leden van de Orde van de Zonnetempel collec­tief zelf­moord pleegden, werd sympa­thisant Tabachnik voor het gerecht geroepen wegens deel­name aan een crim­inele organ­isatie’. Hij werd in 2006 vrijge­sproken. Tabachnik: Het was afgri­jselijk. Ik moest uitleg geven over iets wat ik zelf ook niet begrijp.’ Carin Goei­jers volgt de nu van alle blaam gezuiverde Tabachnik tijdens het componeren en laat hem vertellen over zijn levens­filosofieën. Ook zien we hem werken met zijn muzikanten en colle­ga’s. Op de achter­grond klinkt Tabach­niks muziek, die hij zelf abstract noemt. Tabach­niks verhaal wordt verteld met foto’s uit succesvolle tijden, inter­views, opnames van repeti­ties en beeld­frag­menten van zijn parti­turen. De film blikt terug op het drama en werkt toe naar de huidige, succesvolle tijd. Naar de wereld­première van zijn Piano Concerto en een optreden van het NNO in Parijs.

Credits

Set geluid
Geluidsnabewerking

Titel: Maestro Tabachnik
Jaar: 2008
Duur : 51 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2008

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte