Docu­men­taire over de tien­tallen Amster­damse radio­sta­tions die uitzenden in de taal van het land van herkomst van de makers. De film geeft een kleur­rijk portret van de makers en hun luisteraars.
Elke groep in Amsterdam kan voor een handvol euro’s eigen radiozendtijd kopen — zolang het maar niet commer­cieel of discrim­inerend is. Voor vele nation­aliteiten in Amsterdam zijn deze radio-uitzendingen een belan­grijke band met de eigen cultuur. Regis­seuse Karin Junger filmt in de studio’s van zenders als I Care Radio, maar ook bij de luis­ter­aars thuis, die de door de radio aange­dragen onder­w­erpen verder bedis­cus­siëren en naar de studio bellen met reac­ties. Junger verbindt de uitzendingen van onder andere Chinese en Suri­naamse zenders door het gemeen­schap­pelijke thema liefde’. Daarbij komen speciaal voor deze groepen belan­grijke onder­w­erpen aan bod als uithuwelijking, het geld sturen naar achterge­bleven familie en gemengde relaties. Muzikanten en zelfs een hoor­spel in de studio verlevendigen de uitzendingen. Tussendoor kijkt de camera rond over de daken van de Neder­landse wijken waar deze zenders worden ontvangen.

Titel: Listen..!
Jaar: 2002
Duur : 1 uur, 4 minuten
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2002

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte