Sfeer­volle nacht­wan­deling door een Neder­landse stad van twee ille­gale Afghanen, die gevangen zitten tussen hun armoedige west­erse werke­lijkheid en de hoogges­pannen verwachtingen van het thuisfront.

Twee Afghaanse ille­galen lopen s nachts over straat. In het ritme van hun nachtelijke wandeling zien we hoe de Neder­landse werke­lijkheid, van kale matrassen in een sloop­pand, break­dancen op straat en wegrennen voor de politie, wringt met tele­foonge­sprekken met achterge­bleven fami­lieleden, die hun bezorgdheid vermengen met hoge verwachtingen. Om het thuis­front gerust te stellen, fotografeert één Afghaan zich voor een mooi huis en dure auto.

Credits

Scenario
Production Design
Set geluid
Geluidsnabewerking
Sound Design

Titel: Kort! - Broken Promise
Jaar: 2011
Duur : 10 minuten
Categorie: Korte Film
Editie: NFF 2011

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte