Docu­men­taire over de restau­ratie in Utrecht van acht kost­bare acht­tiende-eeuwse speelk­lokken uit China geeft intrigerend beeld van de cultu­urver­schillen tussen China en Nederland.
Voor de Chinese keizer werden in de acht­tiende eeuw mech­a­nische speelk­lokken gemaakt, de zoge­naamde SingSongs. In de vorm van mensen, dieren en pagodes, liefst uitgevoerd in goud en met ingelegde edel­stenen. In Europa is er nog een handvol over, maar in de Verboden Stad in Beijing staan er nog 1.500. Acht daarvan werden er in het Museum Speelklok gerestau­reerd. De docu­men­taire over het restau­rati­etra­ject legt op verschil­lende manieren de cultu­urver­schillen tussen China en Neder­land bloot. De conser­va­toren van het Chinese Paleis­mu­seum schrikken van de restau­ratieop­vat­tingen van de Neder­lan­ders en de Neder­lan­ders horen dat Chinezen niet in wederz­ijds vertrouwen geloven, alleen in contracten. Het nut van een docu­men­taire over de restau­ratie ontgaat de Chinezen en dat leidt tot een gespannen situ­atie, waarbij een mogelijke unieke expositie van de Chinese speelk­lokken in Utrecht in gevaar komt. De woorden van een Chinese gids in de Geheime Stad: Wie de tijd heeft, heeft de macht’ blijken aldus nog steeds van kracht.

Titel: Klokken van de keizer
Jaar: 2010
Duur : 1 uur, 1 minuut
Categorie: Lange Documentaire
Editie: NFF 2010

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo Dioraphte