In even mooie als angstaan­ja­gende beelden wordt geschetst met welke onver­mi­jdelijke water­prob­lemen Neder­land in de nabije toekomst te maken krijgt.
De docu­men­taire begint met spec­tac­u­laire beelden van een door water over­spoeld Neder­land. Het verloren land maakt allengs duidelijk dat fictie razend­snel werke­lijkheid aan het worden is, zeker voor een op de zeebodem liggend land als Neder­land. Pierre Bokma acteert onderkoeld een man die als jongetje tijdens de Water­snoodramp in Zeeland alleen thuis was met zijn baby­broertje. De mannen van het Hoogheem­raad­schap Schieland en de Krimpen­er­waard houden angst­vallig het water­peil in de polders in de gaten en een Neder­landse weten­schapper vertelt hoe hij, geïn­spireerd door de waarschuwingen in Open­baringen wind­analyses maakte en concludeerde dat Europa in de nabije toekomst te maken gaat krijgen met levens­bedreigende super­stormen. Even poëtische als angstaan­ja­gende archief­beelden die getu­igen van de verwoes­tende kracht van het water doorsni­jden de somber stem­mende scenar­io’s: van afbrokke­lende poolkappen tot kolk­ende over­stro­mingen die alles wat leeft meenemen.

Credits

Sound Design
Productiebedrijf
Phanta Film
Dieptescherpte
Omroep
NTR
RNTV

Titel: Het verloren land
Jaar: 2006
Duur : 58 minuten
Categorie: Korte Documentaire
Editie: NFF 2006

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Partners

NPO Vm Nfs diap 1 5xLogo volkskrantVL LOGO LIGGEND COMPLEET 2021 diapLogo NFFLogo DioraphteFonds 21 Logo WIT 01